Közgazdasági Értesítő, 1912 (7. évfolyam, 2. kötet)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. NEM HIVATALOS RÉSZ. Czikkek. Oldal A szabadalmi irodák .................................. 1 A svájczi élelmiszertörvények a bor előállítására vonatkozó határozmányai (K. M. 84.585/911. sz.)...................................... 9 A munkaközvetítésről..................................................................... 55 N agy-Britannia külkereskedelme.................................................... 58 Az uj bulgár kereskedelmi és hajózási szerződés..................... 107 A Chartreuse-védjegy Angolországban, Dániában és Magyar­országon...........................................................•'....................... 112 G azdasági térhódításunk a Balkánon.......................................... 155 Románia petroleumiparának fejlődése és jelentősége 1911-ben 157 Az eladőszemélyzet kiképzése....................................................... 195 K ina jelenlegi gazdasági helyzete................................................ 201 A rendőri büntető eljárás uj ügyviteli szabályzata................. 248, 305 A z 1911. évi kartellmozgalmak........................................................ 252 Uj usance a shanghaii bankrendelvények tekintetében .... 309 A vászongyártmányok megjelölése................................................. 347 A brazíliai kávévalorizáezió és annak hatása az áralakulásra . 352 Eljárási költségek felszámítása a kihágási eljárásban................ 389 A macedóniai mezőgazdaság helyzete és a mezőgazdasági gépek .......................................................................................... 396 A z automatikus telefon .................................................................. 439 A svájczi kivitelfejlesztési mozgalmak.......................................... 447 Az uj angol szerzői jog és a magyar szerzői jog I. 487. II. 531. III. 588 Sheffield szerepe a fém- és gépiparban...................................... 493 F rancziaországban alkalmazott telefonrendszer........................ 539 A svájczi kereskedelmi rendészet.................................................... 579 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék