Közgazdasági Értesítő, 1914. január-március (9. évfolyam, 1-13. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Mäqyhr wir. kereskedelemügyi Ministerium KÖZQHZDaSHOI ÉRTESÍTŐ ix. évpoLYnn fc» 1914. JANUÁR 1. 1. SZÁM. SZERKESZTŐSÉG : MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTERIUM, BUDAPEST, LÄNCHID-UTCA I—S. II. EMELET 2. .(TELEFON: 130 - 63.) KIADŐBIYATAL: PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. V. KERÜLET, HOLD-UTCA 7. SZÁM. HIRDETÉSEK A NYOMDA VÁLLALATÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék