Közgazdasági Értesítő, 1914. július-szeptember (9. évfolyam, 1-13. szám)

1914-07-02 / 1. szám

51062 Mnorac UIR. KEBfSKEDElEnUGYl MirtlSTEPIUri KÖZ G2S 2 DBSÓGI ÉRTESÍTŐ IX. éVFOLYUM 1914. JULIUS 2. Hl. KÖTET 1. SZ. UERKESZTÖ8ÉG : MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTEBIDM, BUDAPEST, LÁSCHID-UTCA 1-1. II. EMELET *. (TELEFON i 1W-M.) KIADÓHTVATAL: PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. V. KERÜLET, HOLD-UTCA 7. SZÁM. HIRDETÉSEK A NYOMDA VÁLLALATÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék