Közgazdasági Értesítő - Vámügyek, 1915 (10. évfolyam, 4. kötet)

VÁMÜGYEK. TARTALOMJEGYZÉK. I. Külföldi vámtörvények és szabályok: SVÁJC. Oldal A szövetségi vámtörvény ......................................................• 1 Vámkötelezettség ........................................................................ 1 A z illetékek kiszámításának módja............................................ 5 A vámterületek beosztása......................................................... 5 Vámhivatalok és raktárhelyiségek felállítása............................ 6 A behozatalra, kivitelre és átvitelre vonatkozó előírások ... 7 Általános határozmányok...............................■ . 7 V ámügyi rendeletek: BULGÁRIA. Az árúknak vámraktárakba való beraktározására vonatkozó tilalom.............................................................................. 10 K UBA. Vámkikötö megnyitása a behozatal és kivitel céljaira............... 10 P ORTUGÁLIA. Édes borok kivitelére használt hordóknak visszbehozatali vámkezelése..................................................................... 10 K özségi külön illetékek beszedése a dohány után................... 11 A nyers gyapjú kiviteli vámpótlékjának felemelése................ 12 A hagyma kiviteli vámpótlékának megállapítása ................... 12 A juta- és pamutfonálak felgombolyítására szolgáló facsévéknek ideiglenes behozatala ..................................................... 13 A z állam terhére behozott egyes árúk vámmentessége .... 13 A dohány fogyasztási adója..................................................... 14 S VÉDORSZÁG. Az osztrák és magyar kereskedelmi utazók által behozott árú­minták vámkezelése......................................................... 14

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék