Közgazdasági Értesítő - Vámügyek, 1917 (12. évfolyam, 2. kötet)

VÁMÜGYEK. TARTALOMJEGYZÉK. I. Külföldi vámtörvények és szabályok: SPANYOLORSZÁG : Oldal Vámszabályok ...............................................•........................ 1 A külföldi kereskedelmi utazókra vonatkozó határozmányok és az utazók által magukkal vitt próbaminták vámkezelése 1 Vámügyi rendeletek: ARGENTÍNA : Vámrendszabályok..................................................................... 8 D ÁNIA: Vámtarifadöntvények.................................................................. 9 A konzervek és kolbászok, elkészített halak és hasonlók húslé­kockák kiviteli ellenőrzése............................................... 10 ME XIKÓ: Vámfizetés.................................................................................. 14 Konzuli illetékek a faktúrák hitelesítéséért............................. 14 N ÉMETBIRODALOM: Vámkedvezmények a megszállott ellenséges területekről való ipari termékekre. Az 1916. évi december hó 14-én kelt rendelet............................................• • ......................... 15 V ámkedvezmények olyan árúkra, amelyek zsíros olajokká léendő feldolgozásra vannak*rendeltetve. 1916. évi decem­ber hó 21-én kelt rendelet............................................... 15 N ORVÉGIA: Vámtarifaváltozás..................................................................... 18 A légmentesen lezárt halárúk megjelölése................................ 19 O LASZORSZÁG: Adómentesség a borszeszre a phototypiában és a galvano­typiában............................................................................ 21 PARAGUAY: A quebrachofa-kivonat kiviteli vámjának felemelése................ 21 S VÉDORSZÁG: Vámforgalom 1916-ban............................................................... 21

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék