Közgazdasági Értesítő, 1918. január-március (13. évfolyam, 1-13. szám)

1918-01-03 / 1. szám

SZERKESZTŐSÉG : MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTERIU1J, BUDAPEST LÁNCHÍD-UTCA 1—8., II. EMELET 2. (TELEFON: 130 -63 ) KIADÓHIVATAL: PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. V. KERÜLET, HOLD-UTCA 7. SZÁM. HIRDETÉSEK A NYOMDA VÁLLALATÁBAN 51U&Z • " I U" 4 /" | ­HEömf? um, kESgSH£DEL£nÜöYS füHiSTEHIüH ^KÖZQHZDnsáQI 0RTC5ITÖ 1918. január 3. i. kötet 1. 8z, ^ J 'Á TARTALOM- O HIVATALOS BÉ8Í, .«i.**=sr —~—* Személyi ügyék - ----- - ...-----_ \ I par és kereskedelem. • ' ' ' < . ; Ipari közigazgatás ____ £*%-; ~ — — - - _ ** 4 Fost a-, távírda- és távbeszélő-igazgatás 12 _ _ , > ’ KM H I V AT Ak.Ü 8 KÉSZ. ÍJ j A hadiállapottal összefüggő rendkívüli intézkedések. ^ J Kiviteli tilalmak . I Magyarországon — _. ....... ... ... _ 6 I N émetországban —____~____________________________ g D ániában________ __ _________ ________ 7 Or oszországban — ...____________________ 7 S védországban ... ..................._ ... ...-----I " I V ... 7 M oratóriumok: Magyarországon.........................................................V g E gyéb intézkedések: Magyarországon: 1917. évi XVII. törvénycikk a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi viszonyoknak az ö Felsége uralkodása alatt állő többi országokkal való ideiglenes szabályozása iránt 1917. évi november hő 18-án kötött szerződés becikkelyezéséről................... .. ... ... ... 12

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék