Közgazdasági Értesítő - Vámügyek, 1918 (13. évfolyam, 1. kötet)

VÁMÜGYEK. TARTALOMJEGYZÉK. I. Vámügyi remi eletek : ARGENTÍNA : Oldal A sör fogyasztási adója . . . • ................................................. 1 B ULGÁRIA : Árúk vámíarifálása............................................................................. 1 A megszállott ellenséges területekről való Srűbehozatali kezelés 2 DÁNIA: Pálinka-pótadó.................................................................................... 2 Vámtarifadöntvények^......................................................................... 5 FRANCIAORSZÁG: Vámmentes behozatal Tuniszból.................................................... 6 M EXIKÓ : Bizonyos árúk ideiglenes vámmentessége. Tervbe vett vám­tarifa-revizió..................................................................• . . 6 N ÉMETBIRODALOM : V friss gyümölcs vámmentessége. — Az 1917. évi szeptember 13-án kelt rendelet................................................................... 7 NORVÉGIA: Eljárás a meg nem engedett árúkivitel miatt való feltartóz­tatás esetén............................................................................. 7 A leveles dohány adókezelése........................................................ 8 A külföldiek tulajdonát képező halak és halárúk kiviteli illetékei....................................................................................... 9 A gépekhez való golyós csapágyak vámmentességének hatá­rolása ................................................... 9 A selyemből ős félselyemből való ernyőszövetek vámked­vezményei ................................................................................ 9 Vámta rifadöntvények és vámtarifafelvilágosítások..................... 9 OLASZ ORSZÁG: Gyufa állami egyedárúsági jog Lybiában................................... 10 A saccharin vámmentessége........................................................... 12 A z élő növények és a növényi termékek behozatalának sza­bályozása .................................................................................... 12 5

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék