Közgazdasági Értesítő, 1918. április-június (13. évfolyam, 1-13. szám)

1918-04-04 / 1. szám

k 51082 J&." w>-» ^ h PfQr^i • -, Hzssms km. KEPESKfPELEf-mGYt KöZQnzDnaáÉr értesítő 1918 ÁPRILIS 4. I, KÖTET 1. sz, ' ’ ° 4 ^ 4- % TARTALOM. ^ \ HIVATALOS RÉSZ. Személyi ügyek ............... ou\ 1 r I par és kereskedelem. Ipari közigazgatás_______________________ , P esta-.. távírda- és távbeszélő-igazgatás__________ _ ~ ~ ? mJ 4 t! NEM RIV ATAL OS RÉSZ. a ^ ^ *} A hadiállapottal összefüggő rendkívüli intézkedések. , § Kiviteli tilalmak: Finnországban _____ .___ K ubában _ __r....... ................ ...............~ ~ ‘.......... a L uxemburgban ............... ~ N émetalföldön..._________L Z Z Z Z Z ....... N orvégiában __ ’ "r‘ O roszországban _______________ S védországban ...... Moratóriumok : Magyarországon ..._______________________ ­E gyéb intézkedések; Magyarországon: Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. Miniszter 37.000/1918. számú körrendeleté élő sertések belföldi forgalmának szabályozása tárgyában— 6 SZERKESZTŐSÉG : «fOYAR KIK. KERESKEDELEMÜGYI MINISTERIUM, BUDAPEST inn/inn-ATiT LANCIIíD-JJTCA 1 8., IL EMELET 2. (TELEPOK: 180 - 63.) "ADÓHIVATAL: PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. V. KERÜLET, HOLD-UTCA 7t SZÁM. HIRDETÉSEK A NYOMDA VÁLLALATÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék