Közgazdasági Értesítő, 1919. január-március (14. évfolyam, 1-13. szám)

1919-01-02 / 1. szám

MAGYAR KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM UöfGBZDZSSÁGI értesítő «**«*», XIY. ÉVFOLYAM 1819. JANUÁR 2. I. KÖTET 1. sz. f* .. e o !^J (c wiM*1® h TARTALOM, *y X^ÍVATALOS BÉ8L/& ojató Személyi ügyek -------------------------------— —4 .........— — — 1 P osta-, távii'da- és távbeszélő-igazgatás •........... ^------ — -^- ,- 4° N EMHIVATALOS RiSSE. Magyarország: A Magyar Népköztársaság kormáj/Vának 6-626/1918. M. E. számú rendelete, a váltókra, kereske­delmi utalvány 'kra és közraktári jegyekre vonatkozó kivételes intézi idősek újabb kiegészítése tárgyában — • A Magyar Népköztársaság kormányának 6 535/1518. M. E. fo számú rendelete, a biztosítási vállalatok engedélyezése / tárgyában --------- ------— -...... — — - — ‘...... — A magyar minisztériumnak 1918. évi 6.700/M. E. számú , rendelete a közszolgálati alkalmazottak újabb háborús I segélyéről szóló 1917 : XV. törvénycikk hatályának'meg- hosszabbítása a közszolgálati alkalmazottak részére drá- • gasági segélynek engedélyezése, valamint a közszolgálati alkalmazottak családi pótlékának felemelése tárgyában 14 A magyar minisztériumnak 1916. évi 6.495/M. E. számú rendelete, a polgári állami nyugdíjasokat és nyugbére- seket, valamint a polgári állami alkalmazottak özvegyeit és árváit megillető ellátásoknak felemelése, illetőleg újból megállapítása tárgyában ... ...... — — -...............-......... 22 A kereskedelemügyi miniszternek 115.757/1918. számú ren­delete, minisztérium 6.184/1918- M. E. számú rendelete SZERKESZTŐSÉI : MAGYAR KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM, BUDAPEST. LÁNCHÍD-UTCA 1—3., II. EMELET 2. (TELEFON: 130-6S.) KJADÚU1VATAL: PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. V. KERÜ HOLD-UTCA 7. SZÁM. HIRDETÉSEK A NYOMDA VÁLLArXTjE.W'’*

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék