Közgazdasági Értesítő, 1919. október-december (14. évfolyam, 1-13. szám)

1919-10-16 / 1-3. szám

Censurat: Gavrilescu. MAGYAR KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM l*öfGB2DHSttGI értesítő 1919. OKTÓBER 16. IV. KÖTET 1 — 3. sz. (« **««> 5) '1 : * tartalom , ,;1V HIVATALOS R É S Z. Oldal ú Személyi hírek ........ ...................................... _______ ... ....1 X P osta-, távírda- és távbeszélőigazgatás ........ ... ... —K-­A posta-és távirdaigazgatóság 19.283. számú közleménye a Németországnak az amerikai és francia csapatok által A. Gr megszállott területeivel való postaforgalomban beállott {*1 ^ változások tárgyában — -- ____ ...'.........................;.......... f/W N EMHIVATA LO S RÉSZ. / Magyarország: A magyar kormánynak 4.726/1919. M. E. számú rendelete az 1919- évi búza-, rozs-, kétszeres-, köles-, tatárka- és árpatermésnek zár alá vételéről és igénybe­vételéről, a házi szükséglet mérvének megállapításáról, a nem termelő .lakosság ellátásáról és a vámőrlésről ... 3 A magyar kormánynak 5.060/1919. M. E. számú rendelete a sertéshízlalás és a belföldi sertésforgalom szabaddá tételéről — — ------ — — —......................— ..................... 8 A magyar kormánynak 4.996/1919. M. E. számú rendelete az ország faszükségletének biztosítása tárgyában ... — 10 A magyar kormány 4.997/1919. M. E. számú rendelete a vidéki háztartások részére kiadható tüzifamennyisé­gek megállapítása tárgyában ............................................ 12 A magyar kormánynak 4.930/1919 M. E. számú rendelete a 4.288/1919. M. E. számú lakásrendelet kiegészítéséről— 13 _ SZERKESZTŐSÉG ■ MAGYAR KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM, BUDAPEST, •> LANCHÍDUTCA 1-3., II. EMELET 2. KIADÓHIVATAL PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. V. KERÜLET HOLD-UTCA 7. SZÁM. HIRDETÉSEK A NYOMDA VÁLLALATÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék