Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1927 július-december (22. évfolyam, 27-52. szám)

1927-07-07 / 27. szám

­...... r ' " r " ~7 ‘ ' rr~ Szerkesztőség: H i 8 i8fB||í%! F nvp Kiadóhivatal: *• Kir„“r,é™rügyi KUloíALU I Aol tn I tol IU Ht,^r Budapest, II., Lánchid-u. 1-3 A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ1 MELLÉKLETE Budapest, V., Sziget-utca 26 Telefon :~T\ 152—30 KIADJA A MAOY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Telefon : L. 986—14 A „KözszállitásI Értesítő" a „Közgazdasági Értesítő" nélkül Megjelenik minden csütörtökön, is megrendelhető. — Előfizetési dij évenként belföldre 8 P, — külföldre 16 P, példányonként 50 fillér. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. XXII évfolyam. 27 szám Budapest, 1927 julius 7 KözszállitásI naptár A hirdetés tárgya A hirdető Versenytárgyalási határnap A „Köz.szál- litási Érte- sitő.-nek a hirdetményt tartalmazó lapszáma megnevezése székhelye hó nap Útépítés... _ ... _ Alispán Szentes 1927. jul. 9 24 Irodaszer szállítás _ P ostatakarékpénztár Budapest ff ff 9 25 Posztó szállítás ... ... _ _ M. kir. gyüjtöfogház Budapest ff ff 9 25 Molino szállítás ... ... _ _ M. kir. gyüjtöfogház Budapest ff v 9 25 Útépítés ... _ _ _ _ _ Á llamépitészeti hivatal Berettyóújfalu ff ff 9 26 Helyesbítés ... ... ... _ _ Alispán S zolnok >y 9 26 Festékszá lítás _ _ _ _ Á llami nyomda Budapest v ff 9 27 Nyomtatvány szállítás _ _ L ipótmezei igazgatóság Budapest t) f f 10 25 Csatornaépítés ... ... _ _ P olgármester Szekszárd fi ff 11 25 Építkezés ... ........... _ _ R óm. kath iskolaszék Abony ff 11 25 Kórházi ruházat szállítás­Erzsébet közkórház Sátoraljaújhely 11 25 Élelmiszer szállítás Állami gyermekmenhely Debrecen 11 26 Építkezés ... ... ... _ _ R . k. iskolaszék Abony n ff 11 26 ff _ _ Államépit. hivatal Nyíregyháza ff ff 11 26 n _ _ E löljáróság Tar ff ff 11 26 Utcajelzők ... _ _ _ _ P olgármester Kispest ff 11 26 Papirosszállitás _ _ _ _ Á llamnyomda ff ff ff 11 27 Pokróc szállítás _ _ _ _ H onvédelmi minisztérium Budapest 12 24 Kocka szállítás .......... _ _ M áv igazgatóság Budapest ff ff 12 25 Építkezés ... ........... _ _ P olgármester Szeged ff ff 12 26 Tüzifaszállitás ... ... _ _ G azdasági hivatal Budapest fi ff 12 26 Csatornázási munkák — — — Székesfőváros tanácsa Budapest 12 26 Ruházati cikkek szállítása Földmüv. min. 12 27 Kefeáruk szállítása _ József műegyetem Budapest ff ff 13 27 Ruhanemű szállítás _ _ _ Hadi árvák szakiskolája Vác ff 14 25 Egészségügyi anyagok szállítása Honv. és közr. anyagszertár Budapest ff ff 14 25 Építkezés ... ........... _ _ Áll amépitészeti hivatal Szekszárd ff ff 14 25 Rövidáru szállítás _ . .. Pázmány-egyetem Budapest ff ff 14 26 Építkezés ... ........... _ Máv üzletvezetőség Budapest » ff 14 26 Építkezés ................... ... _ Á llamépitészeti hivatal Székesfehérvár v ff 14 27 Építkezés _ ... ... Iskolaszék Felsőzsokó n 14 27 Hízott ökör eladás _ Mezőhegyesi ménesbirt. Mezőhegyes ff ff 14 27 Építkezés _ _ V allásügyi minisztérim Budapest ff ff 15 24 Kőszén szállítás ........... Polgármester Zalaegerszeg ff ff 15 26 Mázoló munkák ........... _ Államépitészeti hivatal Sopron ff ff 15 26 Építkezés _ ... _ _ ___ P olgármester Szeged ff ff 15 26 Építkezés ................... Igazságügyminisztérium Budapest ff ff 15 26 Tatarozás _ j.. ... _ _ Tö rvényszéki elnök Kaposvár ff ff 15 27 Épikezés ................... _ E v. egyház község Csönge ff ff 15 27 Építkezés ... _ K ir. ítélőtáblái bíró Baja ff ff 16 24 írógép szállítás ........... _ ___ Máv igazgatóság Budapest ff ff 16 25 Szerszám szállítás _ _ M áv. igazgatóság ff ff ff 16 25 Ágynemű szállítás _ _ Máv igazgatóság Budapest ff ff 16 25 Ócska ruházati cikkek eladása Kerületi főkapitányság Szeged ff ff 16 25 Építkezés ................... — — Államépitészeti hivatal Nyíregyháza tf ff 16 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék