Közgazdasági Értesítő, 1928. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1928-01-05 / 1. szám

51082 XXIII. évfolyam 1. szám Budapest, 1928 január 5. értesítő A M.KIR.KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM' KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség; MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM BUDAPEST, II., LÁNCHID-UTCA 1-3. TELEFON : TERÉZ 152-30. Előfizetési díj: 1 évre ...................................................40 pengő l/ a „ ............................ .... 22 * /« „ .......... ............12 „ 1 hóra...................................................4 „ P éldányonként 1 pengő. Kiadóhivatal: HELLAS IRODALMI És NYOMDAI RT BUDAPEST, V. KÉR., SZIGET-UTCA 26. SZÁM. TELEFON: LIPÓT 986-14. Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. TARTALOM ERESKE DEt M» ÉS IPARKAMARA I ÖN YV TÁRA. > • f'i .UW3SIB{ Oldal Oldal Személyi és szervezeti ügyek ..................................... 1 Külkereskedelem és vámügyek ........................................9 Kinevezések. __ Megbizások. Vámhitelek meghosszabbítása. — Előjegyzési raktár­en gedélyek meghosszabbítása. Belkereskedelem és ipar........................................................2 „ . Külföldi gazdasági hirek. Követségi és konzuli jelentések 10 f 6 Ípara' Jrta H™ann A frankfurti m. kir. konzulátus jelentése. - A len­• .Lf ’ mlniSKterV Magyar- gyel-magyar kereskedelmi kamara közleményei. — Rlant .? a° . .. november havaban. Bulgária költségelőirányzata. — Gyógyszeráruk ?£éPskénTeÍS7erT927 bfn gl StatlSZtlkaja‘ ~ Piaca Bulgáriában. - Egyptom gazdaság helyzete. Fizeteskeptelensegek 1927-ben. _ Kanada gazdasági fejlődése. Ipari és kereskedelmi közigazgatás......................................8 KaRiarai ügyek............................................................................16 T alálmányok, minták és védjegyek oltalma a buda- . , . ,. , , , , . , . , ... .... pesti nemzetközi vásáron. — Ipartársulat feloszlása. A budaPestl kereskedelmi es iparkamara közgyűlésé. — Vásárügyek (Ibrány). ' / Külföldi cégek ajánlatai — Külföldi közszállitások . . 17 Iparoktatás ...........................................................................8 Külföldi kereslet magyar áruk iránt. — Árukereslet, S zabászat! tanfolyam. árukínálat, képviseletek. Posta-, távirda- és távbeszélőügyek...........................................8 Munkásügyek. — Szociálpolitika...........................................18 Csomagforgalom az Amerikai Egyesült-Államokkal. A munkaPlac december 28-an. Postai forgalom felvétele a Saarvidékkel. ...... . Versenytárgyalási döntések...............................................18 Pénzügyek. Adóügyek ....................................................... 9 Id egen pénznemek átszámítási kulcsa. — Gabona- Közszállítási Értesítő (melléklet,) neműek ármegállapítása. Közszállitási naptár.— .Versenytárgyalások. * r /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék