Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1928. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1928-01-05 / 1. szám

Közszáliitási naptár A hirdetés tárgya A hirdető Versenytárgyalási határnap A „ Közszál - litási Érte­sítődnek a hirdetményt tartalmazó lapszáma megnevezése székhelye hó nap Szénszállítás ........................... Polgármester Szeged 1928 jan. 7 50 Ács- és tetőfedőmunkák ... _ Pos tavezérigazgatóság Budapest 7 50 Építkezés Szent Vince apácarend Esztergom 7 50 Építkezés ... ................. ... Á llamépitészeti hivatal Budapest 7 51 Ruhakonfekcionálás ........... ... H onvédelmi minisztérium Budapest 7 51 Ócskavaseladás ... ................... Á llamrendészeti szerv, élelmi űz. Budapest 9 50 Kátrányszállitás ........................... Máv igazgatóság Budapest 9 51 Búzaeladás ......................... ... Ko ronauradalom Gödöllő 10 49 Pad ózási munkák ................... S zékesfőváros tanácsa Budapest 10 50 Padlózási munkák ........... ... S zékesfőváros tanácsa Budapest 10 50 Építkezés ... ........................... Elölj áróság Farkasfa 10 50 Kavicsszállitás ........... V árosi tanács H.-M.-Vásárhely 10 51 Olajszállítás ......................... M áv igazgatóság Budr pest 10 52 Stearinfáklyaszállitás ................... M áv. igazgatóság Budapest 12 1 Haszonfaeladás ................... Erd őigazgatóság Miskolc 13 1 Vizvezetékfektetés Máv üzletvezetöség Szeged 14 51 Fürészporeladás........................... Máv üzletvezetöség Budapest 14 52 Építkezés ................................... Államépitészeti hivatal Zalaegerszeg 15 51 Útépítés .......................... . Á llamépitészeti hivatal Baja 16 50 Építkezés Igazságügyminiszterium Budapest 16 51 Papirosszállitás ................... Fe gyintézet Vác 16 1 Kavicsszállitás ........... P olgármester Kecskemét 16 1 Indigópapirosszállitása ........... P énzügyminisztérium Budapest 17 52 Papirszalagszállitás • ................... M áv. igazgatóság Budapest 17 52 Műszerszállitás .................. M áv igazgatóság Budapest 17 1 Útépítés ........... Á llamépitészeti hivatal Nyíregyháza 18 51 Fuvarozás ... ........... P énzügyminisztérium Budapest 18 51 Benzinszállitás Székesfőváros tanácsa Budapest 18 52 Fegyverzsirszállitás ................... C sendőrs. anyagraktár Budapest 18 1 Ruházaticikkek szállítása Csendőrs. anyagraktár Budapest 18 1 Benzinszállitás ........... — Ho nvédelmi minisztérium Budapest 19 51 Lenfonalszállitás — Kir. főügyészhelyettes Budapest 19 52 Kavicsszállitás ........... Á llamépitészeti hivatal Sátoraljaújhely 19 52 Ivóedények szállítása ... Hunyadi int. % Kőszeg 20 49 Építkezés ... ................. I gazságügyminiszterium Budapest 20 51 Bérletek ........... V árosi tanács Debrecen 20 1 Lenolajszállitás ........................... M áv. igazgatóság Budapest 20 1 Építkezés ........... — _ — P olgármester Szeged 28 1 Építkezés .................................. Á llamépitészeti hivatal Budapest 30 1 Hídépítés ...........................____ Á llamépitészeti hivatal Zalaegerszeg 1928 febr. 2 52 Villamosvilágitási munkák ........... Al ispán Baja n n 9 52 XXIII. évfolyam. 1. szám Budapest, 1928 január 5. Szerkesztőség UfalQjk 5 I |TiÍ0| CDTE^STfS : M. Kir. Kereskedelemügyi 1% ■ I f t O I I ü I Hill I fi H E^s%l 181 Hellas Irodalmi és Nyomdai Minisztérium IXUfcWfcHLLI I FlOl Lll I LOl I U Részvénytársaság Budapest, II., Lánchid-u. 1-3 A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE Budapest, V., Sziget-utca 26 Telefon: T. 152—30 KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Telefon : L. 986—14 A „Közszáliitási Értesítő" a „Közgazdasági Értesitő" nélkül Megjelenik minden csütörtökön, is megrendelhető. — Előfizetési dij évenként belföldre 8 P, — külföldre 16 P, példányonként 50 fillér. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék