Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1928. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1928-07-05 / 27. szám

XXIII. évfolyam. 27. szám Budapest, 1928 julius 5 Szerkesztőség: M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztérium Budapest, II., Lánchid-u. 1-3 Telefon: Aut. 535—30 KÖZSZÁLLITÁSI ÉRTESÍTŐ A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ1' MELLÉKLETE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadóhivatal: Hellas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság Budapest, V., Sziget-utca 26 Telefon: L. 986—14 A „Közszállitásl Értesítő" a „Közgazdasági Értesítő" nélkül Megjelenik minden csütörtökön, is megrendelhető. — Előfizetési dij évenként belföldre 8 P, — külföldre 16 P, példányonként 50 fillér. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Közszállitási naptár A hirdetés tárgya A hirdető Versenytárgyalási határnap A „Közszál- litasi Érte- sitö“-nek a hirdetmény tartalmazót száma megnevezése | székhelye hó nap Kötszerszállítás .................. Kórhádgazgató Miskolc 1928 jul. 7 23 Tüzifaszáliitás .................. Székesf. tüzelőszer raktár Budapest 7 25 Építkezés Róm. kath. hitközség Nemesmedves 7 25 Építkezés ........... ........... Róm. kath. plébániahivatal Cikó 7 25 Útépítés .................................. Elöljáróság Szigetvár 7 26 Faszállitás ... ................. Elöljáróság Tapolca 7 26 Építkezés .......................... Elöljáróság Mátészalka 7 27 Járdaépítés ......................... _ Polg ármester Eger 97 7 27 Építkezés ........... ........... _ V allás és közokt. minisztérium Budapest 9 25 Útépítés ................................ _ Á llamépitészeti hivatal Mátészalka 9 25 Utkövezés .......................... _ Á llamépitészeti hivatal Mátészalka 9 25 Zabszállitás ... .................. _ Polg ármester Újpest 9 26 Aszfaltmunkák ... ... _ _ P ázmány Péter egyetem Budapest 9 26 Facementfedési munkák _ P ázmány Péter egyetem Budapest 9 26 Cserépfedőmunkák ............ _ P ázmány Péter egyetem Budapest ff ff 9 26 Felvonóépités ................. _ P ázmány Péter egyetem Budapest 9 26 Bádogosmunkák.......... . ... _ P ázmány Péter egyetem Budapest ff ff 9 26 Utrendezés . . .................. SzéKesröv. tanácsa Budapest 9 27 Szalmaszállitás .................. _ Polg ármester Újpest ff ff 9 27 Utrendezés .... ................... Székesfőváros tanácsa Budapest 9 27 Csatornaépítés ... ........... Székesfőváros tanácsa Budapest 9 27 Utrendezés ........... ........... Székesfőv. tanácsa Budapest 9 27 Építkezés .......................... _ R ef. egyháztanács Géberjén ff ff 9 27 Építkezés .......................... _ R ef. egyhái Nagyhalász ff 9 27 Hídépítés _ E löljáróság Tenyóhegy ff 10 24 Építkezés ... Elöljáróság Ujdombovár 10 24 Ocskaanyagok eladása ... Máv igazgatóság Budapest ff 10 25 Aszfaltmunkák ................. __ E löljáróság Jánk 10 26 Hídépítés .......................... _ Á llamépitészeti hivatal Eger 10 27 Építkezés _ V árosi tanács Gyöngyös 10 27 Építkezés ... ................... Elöljáróság Dorog 10 27 Nyomtatványszállitás ........... __ Kórházigazgatóság Budapest ff 10 27 1 iizifaszállitás .................. . .. Alispán Debrecen 11 26 Betonmunka ................... — __ E löljáróság Szeghalom ff 11 26 Építkezés ................... Városi tanács Debrecen 11 26 Építkezés ................... __ P olgármester Szeged ff 11 26 Építkezés ........................... __ Róm. kath. plébániahivatal Vajszló ff 11 27 Útépítés... ... .................. . .. Államépitészeti hivatal Gyula ff 12 25 Szenyviztisztitó telep építése Honv. minisztérium Budapest 12 25 Építkezés ................... Honv. minisztérium Budapest 12 25 Építkezés ................... _ F öidm. jninisztérium Budapest ff ff 12 26 Építkezés ................. ... _ E löljáróság Medina ff 12 26 Építkezés ................. Városi tanács Debrecen 12 26 Építkezés .......................... Róm. kath. hitközség Szedres 12 26 Építkezés ................... __ E löljáróság Bánfalva 12 26 Építkezés ................... _ L égügyi hivatal . Budapest ff ff 13 26 Építkezés ........................... __ Pá zmany-egyetem Budapest ff ff 13 27 Tüzifaszáliitás ................... ... Törvényszéki elnök Pécs ff ff 14 2o

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék