Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1931. november (26. évfolyam, 45. szám)

1931-11-07 / 45. szám

XXVI. évfolyam 45. szám. Budapest, 1931. november 7 KÓZSZALUTÁSI ÉRTESÍTŐ A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség és kiadóhivatal: n., LÁNCHÍD-UTCA 1—3. Szerkesztős, telefon : Aut. 504—78 99-es mellékállomás. Kiadó hivatali telelőn: Aut. 504-78 124-es mellékállomás A „Közszállitási Értesítő* A „Közgazdasági Értesítő* nélkül ts megrendelhető. Előfizetési díj évenként belföldre 12 P, külföldre 24 P, egyes számára 50 fillér. Megjelenik minden szombaton Előfizetéseket csak a kiadóhivatal fogad el. Közszállitási naptár I w é S A h i r H p t n Versenytárgya­A n 1 I a e t 0 lá8i határnap A hirdetés tárgya --------------------------------------------------------------------------------­m egnevezése székhelye hó §* _______ __ __ ________ ______________________________________________fl H elyesbítés ......................... Rákóczi reáliskola Sopron K ülönféle cikkek szállítása Közkórház Berettyónjfalu 1931 nov. 9 41 Papirszállitás ..................... Állami nyomda Budapest „ 9 41 Hu liadékpapireladás .........j Állami nyomda Budapest ” " 9 41 T isztogatási munkák ......... Postatakarékpénztár Budapest * ” 9 43 F uvarozás ..... ... ................. Dohánygyári igazgatóság Szentgotthárd ” ” 9 43 K enderzsinegszállitás ......... Postávezérigazgatóság Budapest „ „ 9 43 M oslékeladás ......................... Pázmány egyetem Budapest ” 9 43 S zénszállitás ................. ..... Polgármester Újpest „ 9 44 R uhakonfekcionálás ......... Polgármester Újpest „ „ 9 44 L ábbeliszállitás .................. Polgármester Újpest ” " 9 44 F uvarozás ....................... Dohánybeváltó hivatal Nagyatád ” ” 9 44 F uvarozás ............. ............. Pénzügyminisztérium Budapest „ ”, 9 44 É lelmiszerszállítás ............. 2. sz. honv. közr. kórház Budapest ” ” 10 42 É lelmiszerszállítás .............. 14. honv. gyalogezred Eger ” ” 10 42 K ülönféle cikkek szállítása Erzsébet közkórház Miskolc ” ” 10 43 Könyvkötőmunkák ............. Alispán Makó „ 10 43 T üzifaszállitás ..................... Türr István keresk. isk. Baja „ „ 10 43 P apir- és irószerszállitás _ Alispán Makó „ 10 43 Nyomtatványszállitás ......... Alispán Makó „ „ 10 43 F énymázszállitás ................. Máv. igazgatóság Budapest » » 10 43 P apirosszállitás ................. Állami nyomda Budapest „ „ 10 43 C sonteladás ......................... Polgármester Budapest „ „ 10 43 T ilolt kender- és kóceladás Ménesbirtok igazgatóság Mezőhegyes „ „ 10 45 Papirszállitás ................. Fegyintézet igazgatóság Vác ,, „ 11 41 H idépités ............................. Államépitészeti hivatal Győr „ „ 12 43 É lelmszerszállitás ............. Helyőrs. közétk. bizottság Kaposvár „ „ 12 43 T ávirdapapirszalagszáll. ... Máv. igazgatóság Budapes „ „ 12 43 Élelmiszerszállítás ............. Honv. és közrend, kórház Győr „ „ 12 43 Könyv kötőmunkák .......... _. Alispán Budapest „ „ 13 43 Könyvkötőmunkák ... * ... .. Alispán Balassagyarmat „ „ 14 42 Fuvarozás ............................. Dohánybeváltó hivatal Nagykálló „ „ 14 43 G yógyszerszállítás ._ ......... Erzsébet közkórház S.-A.-Ujhely „ „ 14 43 C satornázás ........................ Polgármester Kispest „ „ 14 43 S zerszámszállitás______Máv. igazgatóság Budapest „ 14 43 É lelmiszerszállítás ..... _ .. Polgármester Pesterzsébet „ „ 14 44 K ülönféle cikkek száll.......... Polgármester Jászberény „ „ 14 44 G yógyász, segédeszk. száll. Társadalombizt. Int. Budapest „ „ 14 44 Élelmiszerszállítás ..... ... .J 7. honv. gy. ezr. 2. zászlóalj Baja „ „ 14 44

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék