Közgazdasági Értesítő, 1932. július-december (27. évfolyam, 27-53. szám)

1932-07-02 / 27. szám

TARTATOM: Oldal Személyi és szervezeti ügyek _____1 M egerősítés. (Budapesti Nemesfém és Brágakőcsarnok csarnoki ta­nács rendes tagjai.) — Kinevezés. (Br. Széli János, Zárda Antal, Rost Jenő, Halmai István, Török László.) Ipari és kereskedelmi közigazgatás 1 A m. kir. kereskedelemügyi mi­niszter joggyakorlata az ipari köz- igazgatás köirében. — A fagylalt előállításának és forgalmának sza­bályozása. — A kenyérnek, péksü­teménynek és cukrászsüteménynek a műhelyekből vasárnapokon és Szent István napján elszállítása. — Az orosz rendszerű hengerké­mények. — Alapszabályjóváha­gyás. (Nagyigmánd és Vidéke Ipartestülete; Gyarmatáru és Ro­konszakmabeli Importeur Nagyke­reskedők Országos Egyesülete; Magyar Szobafestő-, Mázoló-, Cím- festő-, Aranyozó- és Fényezőmes­terek Országos Szövetsége; Bunán- tuli Vendéglős Szövetség.) Ipari hirek ._ _____________ ... _ ... _ 10 Á rnyékmentes műtőlámpa hazai gyártása. Oldal Közlekedés_____________________ _ 10 G épj árómüvállalat engedélyezése. (Magyar Vasutak Autóközlekedési Vállalata; Weisz Bezső.) Külföldi gazdasági hirek. Konzuli jelentések ._ ... ... _ .................. ... _ 10 A z Amerikai Egyesült Államok gazdasági helyzete. — Gazdasági hirek Németországból. Külföldi cégek ajánlatai. Külföldi közszállitások ._ ..............................- 13 K ereskedelmi kapcsolatok a kül­földdel. Posta-, távirda- és távbeszélő-ügyek 14 Balatonujhely postaügynökség megszűnése. Utügyek ................................................— 14 V ámszedési jog. (Gyöngyös; Ko­márom; Kaposvár; Tápé; Sziget- szentmiklós—Nagytétényi, Sziget- ujfalu—Ercsi; Lósér—Bunaadonyi komp.) Szakmai hirek ....................... -.............. 15 N émetország önellátási törekvése. — Magyarország forgalma Bániá­val. — Termésbecslések minden­felől. Versenytárgyalási döntések _ _ _ _ 15 Böntések. Közszállitási Értesítő (melléklet) KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetési dl]. Megjelenik II., LÁNCHÍD-UTCA 1-3. JjJ ; g ; minden szombaton tfiffom. aitt ítii 78 4 hó™.........................4 ” a Előfizetéseket csak a M ^^ilékaTlomar Egye, szám éra 1 pengő___________kiadóhivatal logad el X XVII. évfolyam 27. szám Budapest, 1932 juilus 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék