Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1933. január-június (28. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-07 / 1. szám

KÖzszállitási naptár A hirdetés tárgya A hirdető Versenytárgya­lási liatárnap ‘JŐ 03 £ KJ SiSSJ ~ e-r73 13.' =» asi-s O w+3 oj S megnevezése székhelye hó §■ cl Szénszállítás ... ... .... Polgármester ... Pécs 1933 jan. 9 52 Lószerelvényszállitás ..... ... M éneskari felügyelőség Budapest 10 51 Árnyékszékcsészeszállitás ... Máv. igazgatóság Budapest 10 52 Irodaszerszállitás ............. V árosi gazd. hivatal Baja 10 1 Nyomdai munkák ................. Polgármester Nagykanizsa * * 11 52 Élelmiszerszállítás ......... ... P olgármester Újpest 12 51 Tüzifaszállitás ................. Polgármester Makó 12 53 Gyógy- és vegyszerszállítás Kórházigazgató Zalaegerszeg 12 53 Zománcfesték- és tapasz­szállítás ......................... M áv. igazgatóság Budapest 12 53 Mosóporszállitás ............. Á llamrendészeti szervek Budapest 13 52 Keritésbontás ............. . ..... P olgármester Budapest 14 1 Hív. kiadmányok bizományi kezelése ............................. B elügyminiszter Budapest 16 50 Papirosszállitás ................. Ál lami nyomda Budapest 16 51 Szinszappanszállitás ..... ... Állami nyomda Budapest 16 51 Ebbárcaszállitás ............. A lispán Balassagyarmat 16 52 Papir- és irószerszállitás ... Alispán Baja 16 1 Irodaszerszállitás ............. A lispán Debrecen 16 1 Határidőhelyesbités ............. O rsz. Ruházati Intézet Budapest 17 53 Koporsószállitás ................. K özs. Temetk. Intézet Budapest 18 1 Érckoporsószállitás ......... K özs. Temetk. Intézet Budapest 18 1 Szemfedélszállitás ............. K özs. Temetk. Intézet Budapest 18 1 Zabszállitás ......................... Polgármester Újpest 18 1 Eongyeladás ..................... Á llamrendészeti szervek Budapest 20 52 Kétszinnyomó gyorssajtó és egy drb hydraulikus sí­mitó sajtó eladása ......... Á llami nyomda Budapest 21 51 Téglaszállitás ............. ..... 3 . csendőrker. parság Budapest a n 23 52 Köpeny- és ruhaszállitás Dohánvjöv. közp. igazg. Budapest V ff 23 53 Irodaszorssállitás ............. A lispán Kaposvár ff ff 23 1 Bélietek ............................. P olgárim ; - t r Budapest ff ff 23 1 Ruházati cikkek .szállítása ... Meggyógyult, igazg. Budapest ff ff 25 52 Kavicsszállitás ..................... Á llamépit. hivatal S.-A.-Ujhely ff ff 25 1 Salejtanyageladás ............. R endőrkapitány Budapest f.» ff 25 1 Röntgenfilmszállitás ......... M áv. Betegs. Bizt. Int. Budapest •> ff 25 1 Takarószállitás ................. B elügyminiszter Budapest ff ff 26 1 Zsinórzatszállitás ............. Honvé delmi miniszter Budapest ff ff 26 1 Olajszállítás ......................... M áv. igazgatóság Budapest ff ff 27 1 8C 0 ‘í ^ Z k T'r 1 y p A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség és kiadóhivatal: A „KÖzszállitási Értesítő" II., LÁNCHÍD-UTCA 1—3. A „Közgazdasági Értesítő" Megjelenik minden szombaton Szerkesztős, telefon: Aut 504—78 nélkül Is megrendelhető. -----­9 9-es mellékállomás. Előfizetési dij évenként Előfizetéseket csak a Kiadőhivatali telefon: Aut. 504 - 78 belföldre 12P,külföldre24P, kiadóhivatal fogad el. 124-es mellékállomás egyes számára 50 fillér. XXVIII. évfolyam 1. szám. Budapest, 1933. január 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék