Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1933. július-december (28. évfolyam, 26-52. szám)

1933-07-01 / 26. szám

Közszállitási naptár A hirdetés tárgya A b r d e t ő Verseny tárgya­lási határnap III! 3? ssl-s *lfl megnevezése székhelye hó & Ö Szénszállítás .................... Közp. Vámigazgatóság Budapest 1933 jul. 3 23 Papirosszállitás ... ............. Po lgármester Budapest 3 23 Épitőmuriika ........................ Ál lamépit. hivatal Makó 3 24 T ávirdatelepanyagszáll ........ Máv . igazgatóság Budapest 3 24 Hivatalos lap előállítás ..... Ke resk. miniszter Budapest 3 24 Élelmiszerszállítás ............ . El megyógyint. igazg. Budapest 3 24 Ruházati cikkek szállítása ... Polgármester Debrecen 3 24 Kazánfalazatépités ............. Ke resk. miniszter Budapest 3 24 Építkezés ............................ 3. honv. vdd. ép. oszt. Szombathely 3 24 Faggyuszállitás ............ ... Máv. igazgatóság Budapest 3 24 Tetőjavítás ........................ 4. honv. vdd. pars. ép. oszt. Pécs 3 25 Csupolási hulladékeladás ... Államrendészeti szervek 8. sz. élelmiszerüzeme Budapest 3 25 Tüzelőanyagszállitás ......... Törv ényszéki elnök Kalocsa 4 22 Tüzelőanyagszálliitás ......... Tö rvényszéki elnök Székesfehérvár 4 23 Tüzelőanyagszállitás ......... Tö rvényszéki elnök Zalaegerszeg 4 23 Selejtesanyagok eladása ..... Máv. igazgatóság Budapest 4 24 Közp. fűtés és csatornázási munkák ..................... ... ... El ektromosmüvek Budapest 4 24 Épitőmunka ............. ...... ... El öljáróság Hedrehely 4 25 Útburkolás ................. „. ... Polgármester Rákospalota 5 25 Tüzelőanyagszállitás ......... Alispán, K aposvár 5 25 Tilolt kender- és kóceladás Ménesbirtok igazg. Mezőhegyes 5 26 Különféle cikkek szállítása Kórház igazgatóság Miskolc 6 23 Építkezés ... ..................... ... Köz ségi elöljáróság Gerjen f* » 6 24 Ágynemű és ruházati cikkek szállítása ... ..................... Hon védelmi miniszter Budapest 6 24 Épitőmunka ........................ Közsé gi elöljáróság Magyaregregy » > i 6 25 Tüzelőanyagszállitás ......... Re formátus egyház Nagykőrös 6 25 Széna- és zabszállitás ......... Po lgármester Budapest 7 22 Gépészeti munkák ..... _. ... Po lgármester Budapest 7 24 Motorolaj szállítás ............. Máv. igazgatóság Budapest 7 24 Építkezés ... ._ .................... Ág. h. eV. egyházkerület Sopron ü ff 8 23 Kazánszállitás ................. Polgármester Debrecen » ff 8 24 Szénszállitás .................... Po staigazgatóság Szeged 19 >y 8 25 Tüzelőanyagszállitás ......... Áll. utigéptelep vezetőség Budapest ft 8 25 Jutaselejteladás ................ Do hányjöv. közp. igazg. Budapest }> ff 8 25 Ruhaanyagok szállítása ..... Po lgármester Budapest » ff 10 23 Tüzelőanyagszálliitás ._ ..... Tö rvényszéki elnök Pécs ff ff 10 24 közsiállitásPértesItö A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztősége és kiadóhivatala: A „Közszállitásl Értesítő" H., LÁNCHÍD - UTCA 1—3. A „Közgazdasági Értesítő" Megjelenik minden szombaton Szerkesztős, telelőn: Aut. 504—78 nélkül Is megrendelhető. ----­99-es mellékállomás. Előfizetési dljj évenként Előfizetéseket csak a Kladóhlvatall telefon: Aut 504 - 78 belföldre 12P,külföldre24P, kiadóhivatal fogad el. 124-es mellékállomás egyes számára 50 fillér. XXVII}. évfolyam 26. szám. Budapest, 1933. július 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék