Közgazdasági Értesítő, 1934. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1934-07-07 / 27. szám

RUDOLF TSAI CHEMIAI ÜZEM BUDAPEST, VI., TEVE-UTCA 60/62. TELEFON: 9 3 2 — 9 4. Gyártja az összes textilnemesitő és szőrmeipari segédanyagokat. Xichtmsmn SBolíán IRÓGÉPALKATRÉSZGYÁR Újjáépített írógépek V. Vilmos csásasár-ut 12. ss Telefon: 80-6-20 fi. KAKAÓ AJr CSOKOLÁDÉ BONBON o MÁTRAVIDÉKI SZÉNBÁNYÁK R. T. Budapest, IV, Deák Ferenc ucca 10. szám Telefon: 815—93 SZÁLÚT: Lignitet 6« nemesített lignitet füetmeBtes elégetésre kazánok fejtéséhez, központi fűtésekhez és háztartási t&zeléaiiex VADÁSZTÖLTÉNY., GYUTACS- ÉS FÉMÁRU. G-üfÁR R. T. BUDAPEST.V., MÉRLEG U. 3. T ELEFON: 838-2 0. Gyárak : MAGYARÓVÁR. NAGYTÉTÉNY. CSEPEL. (iyárlmányok : I. „Hubertus" vadászlőszer, Flau­bert és Winschester kislöszer, csap­pantyúk, agyaggalamb. II. Bányarobbantó gyutacsok, vil­lanyos gyújtók, villamos robbantó- gépek. III. Öngyújtók, háztartási mozsa­rak, norinbergi áruk, csillagszóró nílHlHIiilllimil) ^ö^r^észülékelc és pengék. „PAPYKUS“ CSÉVE- ÉS IPARI SEGÉDANYAGOT!* RÉS Z VÉNYTÁRS ASÁG BUDAPEST, VL, TÜZÉR UCCA MfB. SQL IlillllllHlllllililliliHlliBlilB mós&’S’őRi papírgyár r. t. Gyárt: mindennemű ' vÁO/yY f egfinoniabb iró.nyonió véd- XAjÍo' le9V' és levélpapírt KERESKEDELMI IGAZGATÓSÁG ÉS RAKTÁR: V., RUDOLF-TÉR 5. Telefon : 242—83 Levélcím Postafiók 171 VEZÉRKÉPVISELET: ELSŐ MAGYAR PAPÍRIPAR R.-T Táviratcím : PAPYRUS llli!iB!l!!!BI!lllli2l!l!l:BIIISI3!!í!]!!!IIBÍ!íl!lliilíllllltl ^^*5, Egyedüli magyar ’ ) fémszemiiveg keretek ^----" —H————M—MM————— G yártja: Hattyár András Forgaiombahozza:Schwartz Kálmán lálszerész ______________________BUDAPEST, VII., R\KÓCZI-UT 6. (Telefon: 34-0-47) ( 2 X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék