Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1935. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-05 / 1. szám

KŰZSZÁLLITÁSI ÉRTESÍTŐ A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztősége és kiadóhivatala: A „Közszállltásl Értesítő* II., LÁNCHÍD - UTCA 1—3. A „Közgazdasági Értesítő" Megjelenik minden szombaton Szerkesztős, telefon : Ám. 504—78 nélkül Is megrendelhető. 130-as mellékállomás. Előfizetési díj évenként Előfizetéseket csak a Kiadóhivatal! telefon: Aut. 504 - 78 belföldre 12P, külföldre 24 P, kiadóhivatal fogad el. 124-es mellékállomás egyes szám ára 50 fillér. XXX. évfolyam 1. szám. Budapest, 1935. január 5. Közszállitási naptár A hirdető Versenytársa- f-gSJ A (i 1 r U t, l O lási határnap ^ c ^ A hirdetés tárgya ---------—------------—---------------------------------------1----------- isf-S m egnevezése székhelye hó §* *l§i 1 ö .tj 13 Olajszállítás ......... _. ......... Folyamőrség parancsnokság Budapest 1935. TanJ 7 51 Ir odaszerek szállítása ......... Polgármester Debrecen ; 7 51 T ölgy talpfaszállitás ......... Bpcot szíöv. Közi. rt. Budapest ” ” 8 50 É pítkezés ... ... ............. 2. honv. vd. parság I Székesfehérvár ’’ ” 8 50 C savarbiztosító szállítása . Máv. igazgatóság I Budapest ,, ,, 8 50 Vili. lámpa, armatúrák száll. Máv. igazgatóság Budapest ”, 8 51 Hús- és hentesáru szállítás ... Ferenc József Tud. Egyetem Budapest ” ” 8 51 Vegyszerek, faanyagok, vas- ° anyagok szállítása............. Folyamőrség parancsnokság Rndanest 8 51 K enyérszállitás ..................... Polgármester U pest ”, ” 8 51 Fe cskendő kicserélés ... -........ Polgármester Újpest ” ” 8 51 Gyó gyszerek szállítása ..... Honvédelmi minisztérium Budapest ” 9 49 F enyőállvány szállítása ... ... Állami vas- és acélgyárak Budapest ” 9 .51 Halina posztószállitás ......... Országos Gyüjtőfogház Buda pest ”, ” 10 51 Gyapju takarók szállítása..... Országos Gyüjtőfogház Budapest ” 10 51 Bőrszállitás .......................... Országos Gyüjtőfogház Budapest „ •• 10 51 Nyomtatványszállitás ......... Polgármester Kiskunhalas 10 51 A célhuzalkötél szállítás ..... Máv. igazgatóság Budapest ,, „ 10 51 K ötszer- gyógyszerszáll....... Megyei város közkórh. ig. Zalaegerszeg ” ” 10 51 T extilanyagok szállítása..... Polgármester Budapest „ „ 10 51 Menetrend ábrák szállítása Máv. igazgatóság Budapest „ „ 10 52 Kerékabroncsszállitás ..... Máv. igazgatóság Budapest „ „ 11 50 A szfaltbitumen szállítás ... ... Államépitészeti hivatal Budapest „ „ . 11 51 Aszfaltburkolat szállítás.... Államépitészeti hivatal Budapest , „ 14 51 H ősi emlékmiikészités ..... Községi elöljáróság Bolhás „ „ 15 50 T üzelőanyagszállitás ........ Erzsébet kórház Sátoraljaújhely „ „ 15 50 Zú zottkő szállítás ................. Máv. igazgatóság Budapest „ „ 15 51 G yógyszerszállítás ............. Megyei város közkórh. ig. Kiskunhalas „ „ 15 51 P apimemü, Írószerek -száll. Polgármester Makó „ „ 15 51 Terméskőszálitás _ ............. M. kir. folyammémőki hiv. Nyíregyháza „ „ 15 51 P apir- irodaszerek szállítása Polgármester Nagykanizsa „ „ 15 51 Irodaszerek szállítása ......... Polgármester Szekszárd „ „ 16 51 N yomtatvány-, irodaszer­szálilitás .............. ......... Polgármester Kispest „ „ 16 52 P apir- irodaszerek stb száll. Polgármester Kecskemét „ „ 16 1 Tölgyhidfa anyag szállítás... Máv. igazgatóság Budapest „ „ 17 1 Hidfaanyagszállitás............. Máv. igazgatóság Budapest „ „ 17 1 Duna homok- és kavicsszáil. Bpest Szí óv. Közli eked. 'rt. Budapest „ „ 18 52

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék