Közgazdasági Értesítő, 1935. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1935-07-06 / 27. szám

vxvu^ Megjelenik minden szombaton Előfizetéseket csak a kiadóhivatal fogad el 0\ XXX. évfolyam 27 szám Mplllf Budapest, 1935 jullus 6 KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉgJPARI KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: ELŐFIZETÉSI DÍJ: Megjelenik IL, LÁNCHID-UTCA 1—3. éJre ^ pe"gö minden szombaton telefon : aut. 504-78 ‘ i hóra I!!!!!! 1111 TI I" 11" *1 * Előfizetéseket csak a 124-es mellékállomás Egyes szám ára 1 pengő biarirthivn tol Inmirl ol (f % AjS.33S (o nuÉiuiw ffs. mm ~ Y. J TAHTACOM: . Oldal Személyi és szervezeti ügyek .......... 1 Ipari hírek ............ _ gr^c. K inevezés. Cimadományozás. (A Kvarcégők hazai gyártása. ff' j, m. kir. kereskedelemügyi minisz- Külkereskedelmi és vámügyek térium alsó hatóságainak személy- Kiviteli lehetőségeink a Levante or­zete.) — Az iparügyi, valamint a ' szágaiba. kereskedelem és közlekedésügyi Közlekedés____________________21 m inisztériumokról szóló törvény- Gépjárómüvállalati engedély bevo­cikk. — A háziipari kerületi fel- nása. (Máté Ferenc.) ügyelőségek kerületi beosztása. Posta-, távirda- és távbeszélő-ügyek 22 Belkereskedelem és ipar ..... .. .......... 4 Uj emlékbélyegek kibocsátása ­M agyarország széntermelése, szál- Kedvezmény az uj radioelofizetok­litása, kivitele és behozatala 1935 nea.^ máius hónapban — Állami ked- Munkasugy. Szociálpolitika------------22 m ájus nonapDan. Aiiami Kea * mnnVniHnnpV pc a lpo-lnspRh vezmények megvonása. („Eternola” , , , , , . X , , Mechanikai rt ) — Szabadalmi ioe- munkabereknek egyes iparagakban Szabadalmi jog megállapítására szóló felhatalma­' zás. — A szolgálat minőségének Ipari és kereskedelmi közigazgatás 11 elbírálása. Felsőbbfoku kihágási gyakorlat Pénz- és adóügyek ... ... „ 23 közgazdasági vonatkozású ügyek- Idegen pénznemek átszámítása. ben. — A gyujtószeradó rendelet. Versenytárgyalási döntések________23 — Péksüteménynek vasárnapon és Döntések. — Odaítélések a Máv­Szt. István napján hadigondozottak nál. által való utcai árusítása. — Sze- ------o-----­g ed város zárórája. Közszállitási Értesítő (melléklet) x*\ (- ne®, *)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék