Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1935. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1935-07-06 / 27. szám

KÚZSZÁLLITÁSI ÉRTESÍTŐ A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztősége és kiadóhivatala: A Közszállitási Értesítő" n., LÁNCHÍD - UTCA 1—3. A "Közgazdasági Értesítő" Megjelenik minden gzorabataa Szerkesztős, telelőn: Aut 504—7S nélkül Is megrendelhető. ----­130-as mellékállomás. Előfizetési dij évenként Előfizetéseket csak a Kiadóhivatalt telelőn: Aut. 504-78 belföldre 12P,küllőidre24P, kiadóhivatal fogad el. 124-es mellékállomás egyes s zám ára 50 fillér. XXX. évfolyam 27. szám. Budapest, 1935. julius 6. Közszállitási naptár A hirdető TtóhatÍrn*apa' Ifé A hirdetés tárgya-----------------------------------------------------------------------------Ső-jj-g megnevezése székhelye hó & ___________________________________________a vMgs Ép ítkezés ......................... .. Máv. igazgatóság Budapest 1935. Jul. 8 23 Gőzfütőberend. átépítés .... Dohányjöv. közp. igazg. Budapest „ „ 8 24 G yalogjáróépités Elöljáróság Miháld ” ” 8 24 Tüzelő és kenőolajok száll. Csikótelep parság Ódalmand „ „ 8 25 Papirszállitás ......... ......... Állami nyomda Budapest „ 8 25 Lenvá szon stb. hulladék el­adás ................. ............ Dohányjöv. közp. igazg. Budapest , ,, 8 25 Ú tburkolás ...................- ... Elöljáróság Csepel „ „ 8 25 Ép ítkezés ..................-....... Alispán Balassagyarmat „ „ 8 25 É pitkezes ......................... Elöljáróság Rakoshegy „ „ 8 25 É pítkezés ......,..................... 1. honv. vdd. ép. oszt. Budapest „ ,. 8 25 É pitkezés .......... _. -........... Polgármester Pécs . 8 25 Ép ítkezés ..................... ..... 4. vddr.-parság ép. oszt. Pécs ,, „ 8 25 T atarozás ............................ M. kir. 2. honv. vdd. p.-ság Székesfehérvár ’’ " 9 23 B enzolszállitás ...... - Máv. igazgatóság Budapest „ „ 9 24 Épitkezés ............- ... ........ Polgármester Pécs „ „ 9 25 Ú tépítés ...... .................. Polgármester Budapest „ 9 25 H usszállitás ......... ... ... .. Gyüjtőfogház igazg. Budapest ” ” 9 25 F ém- és aluminiumszállitás Honvédelmi minisztérium Budapest „ „ 9 25 Irodaszerek szállítása ......... M. kir. pénzügyigazgatóság Pécs ” * 10 24 B azaltkőszállitás ............. Polgármester Békéscsaba ’’ ’’ 10 25 P éplisztszállitás ..............- Máv. igazgatóság Budapest ”, ” 10 25 Ép itkezés ............................ 6. honv. vdd. ép. oszt. Debrecen „ „ 11 25 B érlet .......................... _ Máv. üzletvezetőség Szombathely „ „ 12 24 U tépités .......................- - Polgármester Budapest „ „ 12 25 S zénszállitás ...............- ... B„ Sz. K. Rt. Budapest „ „ 12 26 F aszénszállitás ................. B. Sz. K. Rt. Budapest „ „ 12 26 U tépités. Helyesbítés ....... Polgármester Gyöngyös „ „ 12 26 K útfúrás ... - ...-------- ... Kereskedelmi minisztérium Budapest „ 13 25 Ép ítkezés ............................Közkórház Gyöngyös „ 13 26 S zénszállitás ......... „. .. .. Bp. Szfóváros Elektromosai. Budapest „ „ 13 26 Kútfúrás ...........................Keresk. minisztérium Budapest „ „ 13 26 N yomtatványszállitás __ Gyermekmenhely Veszprém „ „ 13 26 T ejszállitás .................... ... Gyermekmenhely Veszprém „ „ 13 26 Gyóg yszer-, tápszerszállitás Gyermekmenhely Veszprém „ „ 13 26 Tüzelőanyagszállitás ____Gyermekmenhely Veszprém „ „ 13 26 Anód telepek szállítása ..... M. kir. belügyminiszter Budapest „ „ 13 27 R ádió alkatrészek szállítása M. kir. belügyminisztérium Budapest „ „ 13 27

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék