Közgazdasági Szemle – 1900.

TARTALOM. 1900 : XXIV. ÉVFOLYAM. I. Értekezések. Oldal Bálint Imre : Az 1899. év . 41 Czeiszler Emil: A külföldi váltó- ós a valutarendezés 611 Éber Antal: A földbirtok tehermentesítése 770 » » A jelzálog-kölcsönök konverziójának illetékmentessége 931 Engel Aurél: A magyar záloglevelek visszaözönlóse 293 Fekete Ignácz : Az őrlési forgalom 595 Fellner Frigyes : A telepitéses járadék-rendszer 677 Gaál Jenő : A magyarországi telepítések kérdése 97 Góber Zsigmond Antal: A német kereskedelmi forgalom terjeszkedése . . . 619 Hegedűs Lóránt, Mandelló Gyula : A szerkesztők beköszöntője 1 » »A magyar egyenes adózás kifejlődése 190, 581, 661 Heller Farkas Henrik : Németország kereskedelmi politikája 752 Jeszenszky Ignácz : A telepítés elvei ós kivitele 32 » »A bárczasági szászok gazdasági viszonyai • . 683 Kármán Elemér : A betegsególyzö pénztárak statisztikája 1897—98-ig .... 690 Köllner Károly : Szegénység és fertőző betegségek 367 Kőrösy József: A részvénytársulati statisztika reformja. I, II, III . 177, 273, 341 László Gyula: Székely kivándorlás 527 Lukács György: Az agrársocialismus és orvoslása 257 Matlekovits Sándor : A 34°/o-es kvóta 4 Návay Lajos ifj.: A termelők és dobánykertészek közötti jogviszony szabályo­zásáról szóló törvényjavaslat 863 Navratil Ákos : A szövetkezés szerepe társadalmunkban 741 » »A közgazdaságtan a párisi kiállításon 840 Neumann Károly: A kereskedelmi törvény revisiója 137 Nyegre László : Máramaros megye közgazdasági leírása 821, 901 Poór Jakab : A biztosítási enquéte 459 Róka József: Pénzügyi igazgatásunk reformja 462 Teleszky János: A magyar, a porosz ós az osztrák egyenesadó-rendszerek. I., II 421, 501 Telkes Simon : Hogyan és hol lehetne az erdólyrészi vármegyékben fonó-szövő­ipart teremteni ? 378 Thirring Gusztáv : Budapest építőipara és építkezései 436 Yámbóry Rusztem : A bűnügyi statisztika reformja 28 Vízaknai Antal : A zónatarifa reformja ós a vasúti személyforgalom fejlesztése 351 » » A m. kir. államvasutak személydijszabása, tekintettel a kocsi­osztályosa 519 "Wállon Dezső : A hirdetményi ós naptári bélyeg megszüntetése 134

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék