Közgazdasági Szemle – 1901.

25. kötet

, 1 A »KÖZGAZDASÁGI SZEMLE« e számmal XXV. évfolyamát kezdi meg. A »Közgazdasági Szemle« megjelenik minden hó közepén 5 ivnyi terjedelemben. Előfizetési ára egész évre 16 korona; egyes szám ára 1 korona 50 fillér. Előfizetéseket elfogad a »Közgazdasági Szemle« kiadóhivatala (V. Hold-utcza 7.) és minden könyvkereskedés. MUNKATARSAK: Acsády Ignácz, akadémiai tag. Áldássy Antal, egyetemi m. tanár. Almási Balogh Elemér, szöv.. titkár. Ambrozovics Béla, min. tanácsos. Andor Endre, min. fogalmazó. Antal Géza, akad. tanár. Arató Gyula, főerdész. Asbóth Emil, igazgató. Bálás Árpád, mezőg. mus. igazgató Bálint Imre, közg. szaktudósitó. Ballagi Aladár, egyetemi tanár. Ballagi Béla. Ballagi Géza, jogakad. tanár. Ballai Lajos, min. o. tanácsos. Balogh Jenő, egy. tanár. Bamberger Béla, közg. iró. Bánfi Oszkár, bankhiv. Baross Géza, postatak. titkár. Baross Károly, közg. iró. Baróthy Lajos, tanár. Bartóky József min. o. tan. Barcza^Imre, bibliographus. Barta Ödön, orsz. képv. Beck Dénes, igazgató. Beck Gyula, banktitkár. Beck Hugó, kúriai biró. Beck Lajos. Bedö Albert, orsz. képviselő. Beksics Gusztáv, orsz. képviselő. Benedek Sándor, közig. biró. Berónyi Pál, tariár. Bernát István, közg. iró. Berzeviczy Albert, vbtt. orsz. képviselő. Bezerédj Pál. Biró Tamás, min. tanácsos. Bochkor Károly, egy. tanár. Bokor Gusztáv, közg. iró. Boncz Ferencz, min. tanácsos. Borovszky Samu, iró. Bosányi Endre, közg. iró. Braun Sándor, közg. író. Buday László, min. fogalmazó. . Concha Győző, egyet, tanár. Chorin Ferencz, orsz képv. Csatáry Frigyes, főfelügyelő. Cserháti Sándor, akad. tanár. Csiky Kálmán, műegyet. tanár. Csillag Gyula, egyet, tanár. Csorba Ferencz, min. o. tan.. Czeisler Emil, bankhiv. Dárday Sándor, számv.-szék alelnöke. Dékány Mihály, közigazgatási biró. Demkó Pál, orsz. képviselő. DessewíFy Arisztid, iró. Deutsch Antal, közg. író. Dobokay Lajos, min. o. tan. Dorogány Zakariás, orvos. Dubravszky Róbert, min. o. tan. Eber Antal, bankhivatalnok. Ecseri Lajos, ügyvéd. Edvi Illés Aladár, tanár Egerváry Gyula, vadászati felügyelő. Ehrenhöfer Aladár, min. o. tan. Emich Gusztáv, udv. tanácsos, igazgató. Emich Gusztáv ifj., minist, titkár. Engel Aurél, ügyvéd. Enyedy Lukács, minist, tan., orsz. képv. Exner Kornél, egy. m. tanár. Fábry Sándor, alispán. Falk Miksa, orsz. képviselő. Falk Zsigmond ]fj., h. igazgató. Faller Károly, bányatanácsos. Faragó Lipót, műszaki tanácsos. Farbaky István, orsz. képviselő. Fayer László, egyet, tanár. Fejérpataky László, egyet, tanár. Fekete Ignácz, közg. iró. Félegyházy Ágost, tőzsdei titkár. Fellner Frigyes, banktitkár. Fenyvessy Adolf, közg. iró. Fenyvessy József, min. s. titkár. Fest Aladár, főgymn. igazgató. Fodor Ármin, törv. biró. Fodor István, igazgató. Forrai András, közg. iró. Forster Gyula, minist, tanácsos. Földes Béla, egyet, tanár. Földváry József, közg. szaktudósitó. Fridrich Tivadar, iró. Fridrich Vilmos, egy. m. tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék