Közgazdasági Szemle – 1902.

27. kötet

1902. JANUÁR HAVA. XXVI. ÉVFOLYAM. 27. KÖT. 1. SZÁM. \ KÖZGAZDASÁGI SZEMLE KIADJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERKESZTIK HEGEDŰS LÓRÁNT MANDELLO GYULA TARTALOM : Hieronymi Károly: A német vámtarifajavaslat......... 1 Bálint Imre: Törökország gazdasági mórlege 39 Közlemények és ismertetések 48 Földes új könyve. — Közgazdaságunk és a vegyes örökösödési rend­szer. — Kína és a nemzeti imperiallsmns, — Pénzügyi Jog. — Magyar Közgazdasági Társaság. — ÓJ folyóiratok. Közgazdasági irodalom 66 A Közgazdasági Szemle I. régi és I— XXV. új évfolyamai tar­talommutatójának pótlása. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Hold-utcza 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék