Közgazdasági Szemle – 1903.

29. kötet

1903. JANUÁB BAYA. XXVH. ÉYPOLTAM. 29. KÖT. 1. SZÁM. V KÖZGAZDASÁGI SZEMLE KIADJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG • -' - / ••••> SZERKESZTIK HEGEDŰS LÓRÁNT MANDELLÓ GYULA Tabtalqm : 8*abó Jenő: Helyi érdekű vasutalnk jövője 1 Ozeisler Emil: A magyar befektetési értékek 18 Lengyel János: Almásy Pál, egy magyar nemzetgazda a XVH3. században. I. 8© Közlemények és ismertetések ... A kartellek. — Magyar közgazdasági viszonyok a törők hódoltság alatt. — Közlekedési politika. — A jövedelmi adó problémái. — A részvénytársu­latok és szövetkezetek adója. — Agrár öröklósl jog. — A helyi érdek« vasutak kérdése. — Magyar Közgazdasági Társaság. A Magyar Közgazdasági Társaság tagjainak névsora 78 Közgazdasági irodalom 85 BUDAPEST PESTI KÖN Y VN YOMD A-RÉSZTÉN Y-TÁRSASÁG Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Hold-utcza 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék