Közgazdasági Szemle – 1914.

51. kötet

19! 4. JANUÁR HAVA. XXXVIII. ÉVFOLYAM. 51. KÖT. 1. SZÁM. KÖZGAZDASAGI SZEMLE KIADJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERKESZTI MANDELLÓ GYULA TARTALOM : Kovács Gábor: A statistika törté­nete 1 Laky Dezső : Községi administratio és községi háztartás a statistika mérlegén . 14 Szabolcsy Antal: Irányváltozás államvasutunk bevételi politiká­jában 32 Hirdetések. Közlemények és ismertetések .. .. « 51 Mexico külkereskedelme az 1912 -13. év­ben. (Sch.) — Az életfenntartás költségei Nagybritanniában. (Sch.) — Az új dán munkásvédelmi törvény. (Sch.) — Franczia sztrájkstatistika 1912-ből. (Sch.) — A III. német munkáscongressus. (Schiller Ottó.) — Az osztrák államadósság története. (Antal Géza.) — Magyar gazdasági érdek­képviseletek. (Sz.) — A Magyar Közgazda­sági Társaság 1913. évi működése. — Egyesületközi Socialpolitikai Bizottság. (M.) — Magyar Közgazdasági Társaság. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA - RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szerkesztőség és kiadóhivatal : V., Hold-utcza 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék