Közgazdasági Szemle – 1922.

XLVI. ÉVFOLYAM. 1922. 64. KOT 1-3. SZÁM. JANUÁR—MÁRCIUS HAVA. KIADJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERKESZTI : BUD JÁNOS TARTALO M . Jankovich Béla : A világpiac helyzete és a drágaság Magyar­országon ... - — — -, — ... ... ... ... ... ... 1 Nyulászi János: Adó és illetékügyi egyezmények ... ... ... 28 Budai László: Agrárstatisztika ... ... ... . ... 56 Dálnoki-Kováts Jenő: Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 1921-ben .... . ... . .. . . .... 64 Laky Dezső: Magyar gyermekhalandósági statisztika ... ... 75 Közlemények és ismertetések _ ... . 97 Budai László : Agrárpolitika (—vits). — Ballagi Aladár : A svédek Magyarországon 1709—15-ig (Bálás Károly). — Zahariás János : Pénzintézeteink és a közérdek. — Ma­gyar Közgazdasági Társaság. BUDAPEST, MAGYAR LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG Szerkesztőség és kiadóhivatal : IV., Ferenciek-tere 3. Bolti ára : 125 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék