Közgazdasági Szemle – 1923.

XI>VÍI. ÍÍVÍDLVASL 1928« JiNVÁR HAVA. «5. ndiül 1. SZÀ9X. KOZGAZDASAGI SZEMLE KIADJA A M. T. AKADÉMIA IVEÎHETCIAÏDASAGÏ BIZOTTSÁGA BOZ2ÁJÁRVIÍSÁVAI A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZ£B££8Znt BUDAI TARTALOM: Heller Farkas: A háború és a koz- Zigány Zoltán: A mezőgazdasági gazdaságtan elmélete .... 1 tőbbtermelés okfejtS története 30 Áltenburger Gyula : A magánbizto- Kerékgyártó György : Háború utáni sitóvái Lalatok állami feKigyelet© 23 adatfelvételek a kisipar köréből 49 Köslemónyek ée ismei'tetúeek .... ......... 69 Geócze Sarolta: Szociologiaethikai alapon (Laky D.) — Tuayogi Szűea Kál­mán : Indexvaluta (—vita) — Cobden-kSayvtár (Figyetö) — R. Liefmann : Kar­telle und Trősts (Csikay P.) — Magyar Közgazdasági Társaság. Közgazdasági Krónika ...... ( BUDAPEST, MAGYAR LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG Szvvkewst«»«« 4a kä«44W*ataJ i rV., Fcrcnclefc-teew 3. ! Bolti Ara: 300 IL J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék