Közgazdasági Szemle – 1940.

január–február

LXIV. ÉVFOLYAM J94Q 83. KÖTET 1-2. SZÁM JANUÁR-FEBRUÁR HAVA r A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERKESZTI­HELLER FARKAS TARTALOM : Tanulmányok ifj. Boér Elek: Keynes jövedelmi kényszerkölcsön-terve — — — 1 R, Jónás Magda: A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ipari terme­lési indexszáma — — — — — — — — — — — 13 Tonelli Sándor: A korporációs állam érdekképviseletei — — — — 37 Közlemények Kéler György: A visszatérítés elve a szövetkezet üzleti feleslegének felosztásában — —• — — —• — — — — — — — 49 Csikós-Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazda­ságelméleti irodalomban — — —• — — — — — — 52 Vezér István: A budapesti lakásbérek alakulása 1933 és 1937 között 58 Éber Ernő: A mezőgazdasági üzemnagyságcsoportok része a piac ellátásában — — — —< — — — —• — — — — 62 Irodalom. Csoportos és összefoglaló ismertetések. Négy gazdaságstatisztikai tanulmány Bulgáriáról. (Kádas Kálmán) 67 Gyűjteményes munkák. Banca d'Italia: L'Eeomomia Italiana nel sessennio 1931—1936. (Futó Mihály) _____________ 78 Könyvismertetések — — — — — — — — — — — 82 Hicks, J. R.: VaJue aind Capital. (Nötel Rudolf.) — Ibrányi Ferenc: A kamatkérdés e rk öles fcudcmányi megoldása. (Lacza István.) — P. Tomka S. J.: Szenes Péter találmánya. (Éber Antal.) — Gyulai Ádám: A mi pénzünk. (Éber Antal.) — Dobrovits Károly—Takács György: A kartellközigazgatás pénzügyi és gazdasági vonatkozásaiban, (Major Róbert.) — Gülich, Wilhelm: Die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft. (Nádas Rózsa.) — Statistica Societatilor Anonimé din Románja. (Kádas Kálmán.) — Ackermann , Georg: Spanien wirtschaftlich gesehen. (Varga István.) — Just Arthur W.: Die Sowjetunion. (Varga István.) —* Lank, Rudolf: U. S. A. in Not und überfluss. (Varga István.) Külföldi folyóiratok szemléje— — — — — — — — — 104 The Economic Journal. (V. B.) — Economica. (V. B.) — Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. (V. B.) — Weltwirtschaft­liches Archiv. (V. B.) — Giorinale degli economisti e arrnatö di ecoaiomia. (F. M.) — Rivista Italiana di scienze economiche. (F. M.) — Revue des Études Cooperatives. (R. B.) — Revue Économique Internationale. (R. B.) Magyar Közgazdasági Társaság — — — — _____ 119 MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG, BUDAPEST, II., Halász-«. 1. Megjelenik évente nyolcszor. Előfizetési ára 24 P. Egyes szám ára 3 P. A szerkesztésért Heller Farkas, a kiadásért K. Nagy Dénes, jLnyomdáér^P«s£dWs/v^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék