Közgazdasági Szemle – 1944.

január–február

LXVIII. ÉVFOLYAM ^944 87. KÖTET 1-2. SZÁM JANUÁR-FEBRUÁR HAVA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERKESZTI: HELLER FARKAS TARTALOM : Tanulmányok Judik József: A Keynes- és White-terv — — — — — — — — 1 Schneller György: Értékzáradék és kongruens fedezet — — — — -8 Klár János: Az állam (közület) és magángazdaság szerepe a villamos energia gazdálkodásban — — — — — — — — — 46 Luckhaub Gyulci: A matematika szerepe a gazdasági irányú tudo­mányokban — — — — — — — — — — — — Közlemények Éber Ernő: A tengerentúli gabonatermés és gabonapiac figyelemmel az európai gabonatermelésre — — — — — — — — 70 R r: Gazdasági romanticizmus és tiszta hozadék — — — 74 Irodalom. Csoportos és összefoglaló könyvismertetés — — — — — 82 Négy gazdaságstatisztikai tanulmány a magyarországi áralakulás­ról. (Kádas Kálmán.) Gyűjteményes munka — — — — — — — — — — 86 Schmölders, Günter: Der Wettbewerb als Mittel volkswirtschafts­licher Leistungssteigerung und Leistungsauslese. (H. F.) — Ipar- fejlesztés. (Szalay Zoltán.) Könyvismertetések — — — — — — — — — — — 95 Neubauer Gyula: A világgazdaság válaszúton. (H. F.) — Pataky Ernő: A mezőgazdaságfejlesztési törvény és munkaterv, 1942. XVI. t. c. (Hantos László.) — A sorsjáték Magyarországon (é. a.) — Koós Zoltán: Pénz és hitel. (Kádas Kálmán.) — Kertész János: Magyar szociográfia, (r. g.) — Tonelli Sándor: Keres­kedők mesekönyve. (Nádas Rózsa.) — Paál Rezső: Akik százezreknek adtak kenyeret. (K. Z.) — Dütschler, Her- mann: Volkswirtschaftspoiitische Konzeption. (Horváth Róbert.) — Mussard, Jean: Soziale Wirtschaft Heute und Morgen. (Hamar József.) — Food Control in Qreat Britain. (Korányi György.) Külföldi folyóiratok szemléje ______ _ _ 121 Weltwirtschaftliches Archiv. —• Bankwirtschaft. — Giornale degli Economisti e Annali di Economia. — Zeitschrift für schwei­zerische Satistik und Volkswirtschaft. — Archiv für mathe­matische Wirtschafts- und Sozialforschung. — Revue Internatio­nale du Travail. — Neue Internationale Rundschau der Arbeit. MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG, BUDAPEST, II., Halász-u. 1. Megjelenik évente nyolcszor. Előfizetési ára 36 P. Egyes szám ára 5 P. A szerkesztésért Heller Farkas, a kiadásért T. Kádas Kálmán dr., a nyomdáért Kiss István felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék