Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 1949.

SZEMLE IM AQYA R - S Z OVJ ET TÁRSASÁG EQAZDASÁQI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYOIRATA '••/ïïi.V v'Mi,-. Tartalomj egyzék a III. évfolyam 1—6. számaihoz (1949 január 1—június 30-ig)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék