Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 1950.

Í V MAQVAR- SZOVJET TÁRS AS A Q ÖZQAZDASÁQI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA Tartalomj egyzék a IV. évfolyam 1-6. számaihoz (1950 január 1 — június 30-ig) A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE HÁY LÁSZLÓ A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: A N TO S ISTVÁN, B E B R I T S LAJOS, BEREI ANDOR, BIRÓ ZOLTÁN, DÉGEN IMRE, ERDEI FERENC, FRISS ISTVÁN, HAÁSZ ÁRPÁD, KARÁDY GYULA, K \ R C Z A G IMRE, LÁSZLÓ A L A D Á R, M ARKQVICS JENŐ, NAGY TAMÁS, SULYOK BÉLA, SZÉKELY ARTÚR, SZITA JÁNOS, VAS ZOLTÁN, VÁSÁRHELYI ISTVÁN Felelős szerkesztő S ö M J É N ENDRE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék