Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 1952.

1-6. szám

TARTALOM Népköztársaságunk 1952. évi költségvetése 1 A. Akinfov : Sztálin Műveinek tizenharmadik kötete 15 Csikós-Nagy Béla : Feladataink a tervmunka fejlesztésében 37 A. Kurszkij : A népgazdasági mérleg kérdései 55 Fehér Lajos : Termelőszövetkezeti mozgalmunk helyzete és feladatai 74 A. Manukján : A fegyverkezési hajsza nem menti meg a tőkés világot a válságtól 91 Számok és tények 100 Soós Gábor : Növénytermelésünk helyzete a kétéves fejlesztési terv időszakában 101 SZEMLE M. Nyeszterov : Gazdasági együttműködés — kívánatos és lehetséges 118 G. Szlavjanov : Gazdasági kérdések az ENSz gazdasági és szociális tanácsának 13. ülésszakán 124 TERVGAZDASÁGI SZEMLE A szovjet népgazdaság újabb nagyszerű győzelme 130 A Szovjetunió állami népgazdaságfejlesztési tervének 1951. évi eredményei 139 A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a népgazdasági terv teljesítésének 1951. évi eredményeiről 148 V. Zsukov—0. Breusz—A. Szokolovszkij : Egyéni és brigád önálló elszámolás 156 PÉNZÜGYI és KERESKEDELMI SZEMLE J. Kronrod : A szovjet állam harca az áru- és pénzviszonyok átalakításáért 162 KÖNYVSZEMLE Székely Artúr : A magyar ipari kapitalizmus kezdetei (Mérei Gyula könyvéről) 176 IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ G. F. : Szaltikov-Scsedrin három műve magyar nyelven 189 Angol-Magyar Műszaki Szótár — Kovács István : A nemzetközi helyzet —­Örkény István : Koránkelő emberek — D. D. Blagoj : Puskin— V. Em. Galan : Rabszolgák hajnala — Marie Majerová : Bányászballada — Palotai Boris : Kakasszó — Pierre Abraham : Alid a sarat 190 Űj könyvek 196 Felelős szerkesztő : Sömjén Endre * Megjelenik havonta Szerkesztőség: Budapest VI, Sztálin-út 40. Telefon: 314-920, 314-933 Kiadóhivatal : Budapest V, Kossuth Lajos-utca 20. Telefon.: 183-930 Előfizetési ára egy évre 96 forint Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 936 586—47 Példányszám : 8050 • Terjedelem : 12 ív (kettős szám) Felelős kiadó : Török József Akadémiai nyomda, Gerlóczy-utca 2. — 16268/52 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék