Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 1953.

MAGYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE A MAÇYAR SZOVJET TÁRSASÁQ KÖZQAZDASÁQI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke HAY LÁSZLÓ Szerkesztőbizottság: ANTOS ISTVÁN, BEBRITS LAJOS, BEREI ANDOR, BIRÓ ZOLTÁN, DÉGEN IMRE, ERDEI FERENC FRISS ISTVÁN, HAÁSZ ÁRPÁD, KARÁDI GYULA, KARCZAG IMRE, LÁSZLÓ ALADÁR MARKOVITS JENŐ, NAGY TAMÁS, SULYOK BÉLA, SZITA JÁNOS, VAS ZOLTÁN Felelős szerkesztő : SÖMJÉN ENDRE • TARTALOM JEÇYZÉK 1. Általános tartalomjegyzék 9. 2. Elméleti kérdések 10. 3. Gazdasági leírás, gazdaságtörténet 4. Ipar, iparszervezési kérdések, műszaki ismertetések 5. Kereskedelem, közlekedésfigy 6. Folyóirat- és könyvismertetés 7. Magyarország gazdasága 8. Marxizmus-leninizmus Mezőgazdaság Munkabér, munkaszervezés, munka­erőgazdálkodás 11. Népi demokráciák gazdasága 12. Munkaverseny, Sztahanov-mozgalom 13. Oktatás 14. Pénz- és hitelügy 15. Statisztika, számvitel 16. Tervgazdaság, gazdasági politika 17. Tőkésországok gazdasága HETEDIK ÉVFOLYAM • 1953 JANUÁR—JUNIUS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék