Közlekedéstudományi Szemle, 1975 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1975 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület Lapja XXV. ÉVFOLYAM 1 . SZÁM 1 9 7 5. JANUÁR НАУЧНО ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта TARTALOM VERKERS WISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrswissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société scientifique pour la communication SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication Rödönyi Károly: 25 éves a Közlekedéstudományi Egyesület.... 1 Rab Károly: A közúti közlekedési alkalmasság társadalmi hát­tere ................................................................................................................... 3 Győr fi Endre: Az ANYAGMOZGATÁS-CSOMAGOLÁS ’74 ese­ménysorozat — a rendszerszemlélet jegyében ........................... 9 D r. Unyi Béla: A hazai gyártású sínek vizsgálati eredményei és az azokból levonható következtetések.......................................... 16 Kutasy Lajos: A feszített betonalj méretezése merev tartó alap­ján ................................................................................................................... 25 Egyesületi hírek ....................................................................... 29,34,41, 45 Kemény Tamás—Somlai Alfréd: Közúti jármüvek tengelyterhe­lésének mérése hordozható elektronikus mérlegekkel.......... 30 ■ *7 ' Dr. Gál Gyula: Rendezőpályaudvari vonatszétrendezés sorrend­jének meghatározása számítógépes szimulációval.................. 35 Nemzetközi Szemle: Horn Dezső: Száz éves az Egyetemes Postaegyesület.................... 42 Dr. Unyi Béla: A nagy sebességre alkalmas vasúti felépítmény ma és holnap............................................................................................. 46 Megjelenik havonta Szerkesztő bizottság: DR. HARMATI SÁNDOR (a szerkesztésért felelős) DR. CZÉRE BÉLA (szerkesztő) dr. Abrahám Kálmán, dr. Érti Róbert, dr. Fekete György, dr. Gáli Imre, dr. Kádas Kálmán, dr. Kerkápoly Endre, Kovács György, dr. Martonyi József, dr. Nagy József, dr. Nagy Rudolf, Piroska István, dr. Szabó Dezső, dr. Tőzsér István, dr. Turányi István E számunk szerzői: Rödönyi Károly, közlekedés- és postaügyi miniszter, a Közlekedés- tudományi Egyesület elnöke; Rab Károly, oki. pszichológus és köz­gazda, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autóközlekedési Főosztályának munkatársa; Györfi Endre, oki. gépészmérnök, az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet igazgatóhelyettese; Dr. Unyi Béla, a műszaki tudományok kandidátusa, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet főmunkatársa; Kutasy Lajos, oki. mérnök, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet főmunkatársa; Kemény Tamás, oki. villamosmérnök, a Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium főosztályvezetője; Somlai Alfréd, oki. mérnök, ny. főmérnök; Dr. Gál Gyula, oki. közlekedési mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem Köz­lekedéstechnikai és Szervezési Intézetének tud. munkatársa; Horn Dezső, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, a Posta vezér­igazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék