Közlekedéstudományi Szemle, 1978 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1978 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület Lapja XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1978. JANUÁR НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins iür Verkehrswissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de La Société Scientifique des Communications TARTALOM Kováts Béla—Dr. Pálfalvi József : Minőségjavítási törekvések a gépjármű-felújításban ................................................................. 1 Tre mkó György: A kutató-fejlesztő munka szerepe a haszon­jármű-gazdálkodási rendszer korszerűsítésében ................... 12 Bi hary Károly: Úrszelvény iparvágányok kis sugarú íveiben .. 19 Dr. Molnár Mihályné : Az I. Közlekedési Munkaszervezési Szak­szeminárium ........................................................................................... 26 Dr. Nagy Miklós: Vasúti teherkocsipark beruházási szükségle­tének tervezés sztochasztikus üzemtani összefüggések alapján ....................................................................................................... 28 Dr. Török Tibor—Tornallyay Miklósné—Kováts Béla: Kenő­olajok kopástermék-tartalmának elemzése .......................... 99 Ne mzetközi Szemle : Dr. Jankó Béla: A Vaskapu vízhasznosítási és hajózási rendszer 42 Könyvszemle........................................................................................... 11,25,48 Egyesületi hírek....................................................................................38, 41, 47 SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication J Megjelenik havonta Szerkesztő bizottság. OR. CZÉRE BÉLA Felelős szerkesztő dr. Abrahám Kálmán, dr. Bajusz Rezső, dr. Érti Róbert, dr. Fekete György, dr. Kádas Kálmán, dr. Kerkápoly Endre, Kovács István, dr. Nagy József, dr. Nagy Rudolf, dr. Nemesdy Ervin, Petrik Ottó, Piroska István, dr. Szabó Dezső, Színi Béla, Szűcs Zoltán, dr. Tőzsér István, dr. Turányi István, Urbán Lajos, dr. Vilmos Endre E számunk szerzői: Kováts Béla, oki. gépészmérnök, tud. főmunkatárs, Dr. Pálfalvi József, oki. közgazda, tud. munkatárs a Közúti Közlekedési Tud. Kutató Intézetben; Tremkó György, oki. gépészmérnök és gazdasági mérnök, a Közúti Közlekedési Tud.,Kutató Intézet osztályvezetője; Bihary Károly, oki. mérnök, ny. MÁV mérnök-főtanácsos; Dr. Mol­nár Mihályné, docens a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán; Dr. Nagy Miklós, oki. gépészmérnök, az Út-, Vasútter­vező V. gazdasági tanácsadója; Dr. Török Tibor, a kémiai tudomá­nyok doktora, egyetemi tanár, ELTE; Tornallyay Miklósné gépipari technikus, tud. ügyintéző a Közúti Közlekedési Tud. Kutató Inté­zetben; Dr. Jankó Béla, ny. hajóskapitány

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék