Közlekedéstudományi Szemle, 1983 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1983 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület lapja XXXIII. ÉVFOLYAM 1 SZÁM. 1 98 3. JANUÁR НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Огран Научново Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT- LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrs Wissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société Scientifique des Communications TARTALOM Dr. Bajusz Rezső: Az ágazati célprogramok információs rendszere, különös tekintettel az összehangolt áruszállítási folyamatok megvalósítására.............................................................................................. 1 Ugróczky László—Nagy Pétemé—Sas László: A folyami áruszállítás számítógépes forgalomirányítási rendszerének kialakítása............ 7 Dr. Spera, Kurt: Az árufuvarozás perspektívái díjszabási és fuvarjogi szempontból..................................................................................................... 11 Dr. Marton László: A vasúti biztosítóberendezések minősítésének matematikai modellje és számítástechnikai megvalósítása............ 17 Osibi László: A metró magassági vonalvezetésének hatásterületei, a hatások értékelése.......................................................................................... 24 Nemzetközi Szemle: Kestler István: Vasúti járművek az 1982. évi Tavaszi Lipcsei Vásáron ' 32 Egyesületi hírek ........................................................................................................ 43 SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication Megjelenik havonta Szerkesztő bizottság: DR. CZÉRE BÉLA felelős szerkesztő PETRIK OTTÖ szerkesztő Dr. Bajusz Rezső, dr. Érti Róbert dr. Fekete György, dr. Horváth Lajos, dr. Kádas Kálmán, dr. Kerkápoly Endre, Kovács István, dr. Nagy József, dr. Nagy Rudolf, dr. Nemesdy Ervin, dr. Szabó Dezső, Szűcs Zoltán, Tánczos Lászlóné dr., dr. Tőzsér István, dr. Turányi István, Urbán Lajos, dr. Vilmos Endre Szerzőink: Dr. Bajusz Rezső a közgazdaságtudományok kandidátusa, c. egyetemi docens, a Közlekedéstudományi Intézet igazgatója; Ugróczky László a MAHÁRT Kutatási Fejlesztési Iroda, Nagy Péterné és Sas László a SZÁMALK Számítógépalkalmazási Kutató Intézet tud. munkatársai; Dr. Kurt Spera a Tarifőrök Nemzetközi Egyesületének (IVT) elnöke (Bécs); Dr. Marton László adjunktus a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán; Gsibi László oki. matematikus és gazdasági mérnök, a METRÓ Közlekedésfejlesztési és Beruházási Vállalat fővállalkozási irodavezetője; Kestler István a Magy. Nemzeti Bank. ny. főelőadója, szakíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék