Közlekedéstudományi Szemle, 1985 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 1. szám

SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület lapja közlekedéstudományi XXXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 985. JANUÁR НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научново Общества Транспорта VERKEHRSWISSESCHAFT- LICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Vereins iür Verkehrwissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Soclété Sdentlflque des Communications I v. e" TARTALOM L / Kiss Márton: Újítások, találmányok hasznosítása a közlekedésben . . 1 Dr. Dusza János: A közlekedés hosszú távú fejlesztési elgondolásai . . 22 Bárd István: A magyar belvízi kikötők fejlesztése ..................................... 26 S zilágyi István: Miskolc tömegközlekedésének fejlesztése, tervek és eredmények ..................................................................................................... 27 Dr. Érti István: A tömegközlekedés zsúfoltságának új mérési módszere 33 Dr. Gáti György: Az elsőbbségadás és az előzés optimális sebességér­tékei .................................................................................................................... 41 Egyesületi hírek ............................................................................................21, 39, 48 SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific! Association for Communication Megjelenik havonta Szerkesztő Bizottság: URBAN LAJOS elnök DR. TÍMÁR ANDRAS felelős szerkesztő HÜTTL PÁL szerkesztő Dr. Bajusz Rezső, dr. Berényl János, dr. Czére Béla, Derzsl András, Érti Róbert, dr. Fekete György, Hegyi Kálmán, dr. Horváth Attila, dr. Horváth Lajos, dr. Jankó Domonkos, dr. Kádas Kálmán, dr. Kerkápoly Endre, dr. Koren Csaba, Kovács István, dr. Kozáry István, Márfal Tibor, dr. Nagy József, dr. Nagy Rudolf, dr. Nemesdy Ervin, Paisch Nándor, dr. Schuster József, dr. Szabó Dezső, Tánczos Lászlóné dr. dr. Turányl István, dr. Vásárhelyi Boldizsár, dr. Veroszta Imre, dr. Vilmos Endre. Szerzőink Kiss Márton a Közlekedési Minisztérium csoportvezetője; Dr. Dusza János oki. közlekedésmérnök, oki. gazdasági mérnök, főosztályvezető-helyettes az Országos Tervhivatalban; Bárd István oki. mérnök, oki. közgazda, osztályvezető-helyettes a Közlekedési Minisztériumban; Szilágyi István oki. gépészmérnök, oki. közgazdászmérnök, oki. szakmérnök, forgalmi főosztályvezető a Miskolci Közlekedési Vállalatnál; Dr. Érti István oki. közlekedésmérnök, oki. gazdasági mérnök, főosztályvezető a Közlekedés- tudományi Intézetben; Dr. Gáti György oki. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus a BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék