Közlekedéstudományi Szemle, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989 / 1. szám

XXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZ. 1989. JANUÁR SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület lapja KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI A lap megjelenését támogatják: a Magyar Államvasutak és a Volán Vállalatok. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Орган Научного Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrswissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société Scientifique des Communications SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication TARTALOM dr. Prezenszki József—dr. Gál Gyula—dr. Kovács Péter: Konténertermi­nálok számítógépes irányítási rendszerének modellezése.................... 1 A konténerterminálok alap és információs folyamatának elemzése alapján a számítógé­pes Irányítás megvalósítási lehetőségeiről, a kiépítés feltételeiről és néhány lehetséges , változatáról nyújt áttekintő képet. ^dr. Horváth Árpád: A népgazdasági szerkezetváltás és a személyközle­kedés néhány összefüggése............................................................................. 12 A szerző a várható népgazdasági szerkezetváltásnak a személyközlekedésre való hatásait elemzi. Megállapításai több vonatkozásban gondolatébresztőek, egyes esetekben vitákra ösztönöznek. Pfeil József: A helyközi autóbusz-közlekedés gazdasági kérdései ............ 18 A szerző elemzi a gazdaságtalan autóbusz-járatok fogalmát, mértékét. Felteszi a kérdést, hogy mikor nevezhető egy járat kihasználatlannak. Ismerteti az e vonatkozású kutatáso­kat. dr. Parádi Ferenc: Gráfelméleti módszerek a vonatmozgások szimu­lációjához ............................................................................................................. 22 A cikk a gárfelméleti módszerek alkalmazását mutatja be a vonatforgalom szimulációjá­nál. Bemutatja, hogy miként lehet egy vasútállomás vágányhálózatának topográfiáját gráf segítésével leírni. Ifj. dr. Gáspár László—Mohamad Sadequr Rahman: Különböző útálla­potjavító beavatkozástípusok vizsgálata................................................. 36 A szerzők a különböző útburkolat-állapotjavító technológiák átlagos ciklusidejét és Fiqq értékben kifejezett forgalombírását vizsgálják. Kitérnek azokra a tényezőkre, amelyek a pálya egyenletességének alakulását befolyásolják. Végül a pályaszerkezet-erősítések állapotjavító hatását taglalják. dr. Vaszary Pál: Az ívben haladó járműben relatív elmozdulásnál ébre­dő gyorsulás......................................................................................................... 46 A közlekedésépítő és járműüzemeltető mérnök az ívben haladó jármű rendszerében nor­málirányú gyorsulás ébredésével számol. Ez elegendő mindaddig, amíg az utas a jármű­ben helyet nem változtat. Ellenkező esetben fellép a Coriolis-gyorsulás is, amely nagyobb szögsebességű jármüfordulásoknál figyelemre méltó kellemetlen lökéssel jár. 1988. évi összevont tartalomjegyzék ................................................................. 23 Megjelenik havonta Szerkesztőbizottság: URBAN LAJOS elnök DR. TVANY ÁRPÁD felelős szerkesztő HÜTTL PÁL szerkesztő Dr. Bajusz Rezső, dr. Berényi János, dr. Czére Béla, Derzsi András, Erdei Tamás, dr. Fekete György, Garami Kálmán, Hegyi Kálmán, dr. Horváth Attila, dr. Jankó Domonkos, dr. Juhász György, dr. Kardos János, Katona András, dr. Kerkápoly Endre, dr. Koren Csaba, Muradin Péter, dr. Nagy József, dr. Nagy Rudolf, dr. Nemesdy Ervin, Ónozó György, Paisch Nándor, dr. Simonyi Alfréd, dr. Szabó Dezső, Szécsi László, Takács Béla, Tart László, Tánczos Lászlóné, dr. Torma Imre, dr. Tímár András, dr. Törőcsik Frigyes, Tóth László, dr. Turányi István, dr. Vásárhelyi Boldizsár. Szerzőink Dr. Prezenszki József egyetemi docens, a közlekedéstudomány kandidátusa, osztályvezető, Budapesti Műszaki Egyetem; dr. Gál Gyula egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem; dr. Kovács Péter egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem; dr. Horváth Árpád okleveles közlekedésmérnök, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos fő­munkatársa; Pfeil József okleveles közlekedésmérnök, mérnök közgazdász, vezérigazgató-helyettes, VOLÁNBUSZ; dr. Parádi Ferenc okleveles köz- lekedésmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa; ifj. dr. Gáspár László okleveles mérnök, okleveles gazdasági mérnök, a műszaki tudo­mány kandidátusa, a Közlekedéstudományi Intézet osztályvezetője; Mohamad Sadequr Eahman okleveles mérnök TESCO-ösztöndíjas; dr. Vaszary Pál okleveles mérnök, KTMF főiskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék