Közlekedéstudományi Szemle, 1991 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1991 / 1. szám

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE A Közlekedéstudományi Egyesület lapja A lap megjelenését támogatják: a Magyar Államvasutak, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a MTESZ XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1991. JANUÁR НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕНХИКИ Орган Научного Общества Транспорта VERKEHRSWISSENSCHAFT­LICHE RUNSCHAU Zeitschrift des Vereins für Verkehrswissenschaft REVUE DE LA SCIENCE DES COMMUNICATIONS Organe de la Société Sclentifique des Communications SCIENTIFIC REVIEW OF COMMUNICATIONS Monthly of the Scientific Association for Communication TARTALOM Dr. Nádas Péter: A dunai hajózási viszonyok várható változásai .......... 1 A szerző foglalkozik az európai közlekedési miniszterek legutóbbi konferenciáján elfogadott vízi közlekedési tanulmánnyal, majd elemzi a várható dunai hójózási viszonyokat. Hatfaludyné Gajári Judit: A síngazdálkodás néhány alapvető kérdése a sínek kifáradása és kopása figyelembevételével ................................ 7 A szerző egy olyan eljárást mutat be, amely a síngazdálkodást az eddig}, inkább gyakorlati tapasztalatok helyett a vonalak tényleges terhelésének és a sínek igénybe­vételének elemzése útján végzi. Dr. Holló Péter: Kezdő gépjárművezetők baleseti kockázata az életkor és a vezetési gyakorlat függvényében ........................................................ 23 A szerző különböző számítási módszerekkel igazolja, hogy a kezdő, fiatal gépjármű­vezetők baleseti kockázata a legnagyobb. Javasolja, hogy ezt a tényt a gépjármű- képzés reformja során vegyék figyelembe. Dr. TJnyi Béla: Jubiláló|vasútvonalak 1990-ben............................................ 29 Az első magyarországi vasúti vonalszakasz 150 éve készült el. A szerző külön-killön csoportosítva mutatja be a 150, a 125, a 100, a 75, és az 50 éve épült vasúti vonalsza­kaszokat. Nemzetközi Szemle — Szerkeszti: Szabó István 1990. évi összevont tartalomjegyzék Megjelenik havonta Felelős szerkesztő: DR. IVÄNYI ARPÄD Szerkesztő: HtfTTL PÁL Szerzőink: Dr. Nádas Péter oki. hajóskapitány, a BME adjunktusa, a KHVM osztály- vezetője; Hatfaludyné Gajári Judit: oki. mérnök, oki. mérnök-tanár; dr. Holló Péter: oki. gépész-gazdasági mérnök, a közi. tud. kandidátusa, a Közlekedéstudományi Intézet tanácsadója; dr. TJnyi Béla: oki. mérnök, c. egyetemi docens, a műszaki tud. kandidátusa, a VATUKI tud. tanács­adója; Szabó István: oki. vili. mérnök, a MÁV Vezérigazgatóság mérnök főintézője.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék