Központi Értesítő, 1915 (40. évfolyam)

1915-08-19 / 66. szám

— 1085 ­64. szám. Királyi törvényszék I A bejogyzest rendeld végzés 1 kelte, a czég folyó-és alszámi A czég szöszeiinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Jegyzet Budapesti törvényszék 1915—66. 1914. julius 28. Cg. 2741. 15507/3 Mészöly Miklós „Labori" fényképészeti műterme Főtelep Bndapest r Mészöly Miklós (Manó) fény­képészeti üzlettulajdonos, budapesti lakos. o CD ír CM >~ CO CO oo > Erdényi Ignácz czégbirtokosi minőségének és az eddigi Erdényi Ignácz »Labori« fény­képészeti műterme czégszövegnek megszűnése mellett, az üzletet megszerzett Mészöly. Miklós (Manó) budapesti lakos fényképészeti üzlettulajdonosnak czégbirtokosi minősége és az új czégszöveg bejegyeztetett. (Lásd 1914. évf. 85. számát.) Budapesti törvényszék 1915—66. 1915. julius 28. Cg. 2717. 18184 2 Bauer Adolfné Főtelep Bndapest o CD ír CM >~ CO CO oo > Ezen czégnek megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1913. évf. 62. számát.) Budapesti törvényszék 1915—66. 1915. julius 28. Cg. 2707. 15264 3 Stein Jenő és társa Royal mosópor vállalat. Főtelep Bndapest <33 O <33 o" ts. > Stein Jenő czégbirtokosi minőségének megszűnése mellett, maga a czég, mint közkereseti társaság, s mint az üzletet czég­használati joggal megszerzett Stern Dezső, Schlesinger Gyula és Schlesinger Károly társ tagokkal, a kereskedelmi társas czégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett, a kereskedelmi társas czégek jegyzékének LXIX. kötet, 49. lapjára. (Lásd 1912. évf. 85. számát.) Budapesti törvényszék 1915—66. 1915. julius 28. Cg. 2743. 16395/2 ifj. Neumann Ármin Armin Neumann jr. Főtelep Bndapest Neumann Márkusz T-I T—1 o> oT co 1—1 > Neumann Márkusz budapesti lakosnak czégvezetői jogosultsága bejegyeztetett. (Lásd 1911. évf. 30. számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék