Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 2. félév)

1924-10-23 / 43. szám

XLIX. évfolyam. - 1407 ­Budapest, 1924. október 23-án. 43 szám. Szerkesztőség: Kereskedelemügyi ministerium BUDAPEST, II., Lánchid-u. 1—3. sz. KÖZPONTI ÉRT KIADJA A MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER AZ 1875. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNYCZIKK 8-IK §-A ALAPJÁN. Kiadóhivatal Kertész József könyvnyomdája BUDAPEST, V., Nádor-utca 28. Telefon 31—9-1. Előfizetési díj 1924.év III.negyedére 45 000 K,külföldre67.500 K. Egyes példány ára 10.000 K. Megjelenik hetenként egyszer, szükséghez képest többször. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Kivonat a kereskedelmi cégjegyzékekből. a) Egyéni cégek: Kelle Ferenc. Baja. Szekszárdi kir. tvszk kirendeltség Baján 1924. IX. 17. Cg 95. 509/1. — Cégbirt.: Kelle Ferenc tüzifa­és szénkereskedő, bajai lakós. — (1924—43.) Sándor László. Baja. Szekszárdi kir. tvszk kirendeltség Baján 1924. IX. 22. Cg 105. 508/1. — Cégbirt.: Sándor László szén­és tüzifakereskedő, bajai lakós. — (1921—43.) Donáth József gépgyár és vasöntöde. Újpest. Pestvidéki kir. tvszk 1924. VII. 11. Cg 2146/2/1923. 541/2. — Kertész Aladár cégvezető eddigi önálló cégvezetői jogosultságának megszűnése mellett Do­náth Aladár újpesti lakosnak cégvezetői jogosult­sága, valamint azon körülménuy, hogy Donáth Gyula cégvezető a céget jövőre is önállóan jegyzi, ellenben Donáth Aladár és Kertész Aladár cég­vezetők bármelyike a céget csak Donáth Gyula cégvezetővel, esetleg /Donáth József cégbirtokos­sal együttesen jogosultak jegyezni; bejegyeztetett. (Lásd 1924. évf. 5.) (1921—43.) Donáth József gépgyár és vasöntöde. Újpest. Pestvidéki kir. tvszk 1924. VII. 21. Cg 2146/3/1923. 541/3. — Donáth Gyula eddigi önálló cégvezetői jogosultságának megszűnése mellett az a körül­mény, hogy nevezett a céget jövőre a másik két cégvezető valamelyikével, vagy a cégbirtokossal együttesen jogosult jegyezni, bejegyeztetett. (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.) (1924—43.) Eke mezőgazdasági és kereskedelmi iroda Radó Károly. Főtelep : Budapest. Fiók : Esztergom. Pestvidéki kir. tvszk 1924. VII. 31. Cg 2373/1924. 46/1. — A cég főtelepe a budapesti kir. törvény­széknél vezetett kereskedelmi egyéni cégek jegyzé­kének XLVIII. kötet 19. lapján van bejegyezve s ezen cég a 2781/1922. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján lett e helyütt bejegyezve. Főtelepi üzlet: VIIÍ., Rákóczi-tér 1. szám." (1924—43.) Löwinger Pál. Örkény. Pestvidéki kir. tvszk. 1924. VII. 8. Cg 2290/2/Í924. 607/1. — Cégbirt.: Löwinger Pál sörnagykereskedő, Örkényi lakós. — (1924—43.) Márkus Róbert. Újpest, Árpád-út 92. Pestvidéki kir. tvszk 1924. VII. 29. Cg 2371/1924. 610/1. — Cégbirt.: Márkus Róbert sütő iparüzlet­tulajdonos, újpesti lakós. — (1924—43.) Menáríovics Lajos. Isaszeg. Pestvidéki kir. tvszk 1924. VII. 11. Cg 2360/1924. 608/1. — Cégbirt.: Menártovics Lajos isaszegi lakós, bornagykereskedő. — (1924—43.) Töpfer Béla. Aszód. Pestvidéki kir. tvszk 1921. VII. 31. Cg 2372/1921. 611/1. — Cégbirt.: Töpfer Béla könyv-, papir- ós Írószer kereskedő, aszódi lakós. — (1921—43.) Ároft Manó és társa utóda. Debrecen, Széchenvi-u. 22. Debreceni kir. tvszk 1924. IX. 1. Ce 1694/2. 1694/2. — Cégvez.: Reich mann Vihnosné szül. Grosz Hella debreceni lakós, ki a céget per procura toldattal önállóan jegyzi. — (Lásd 1918. évf. 70.) (1924—43.) Iíj. Médi Sándor. Hajdúnánás. Debreceni kir. tvszk 1924. IX.23. Ce 2026. 2026/1. — Cégbirt.: Ifj. Médi Sándor hajdúnánási lakós, bor- és sörnagykereskedő. — (1924—43.) Ifj. Balkay István. Eger. Egri kir. tvszk 1924. VIII. 22. Cg 352/1924. 985/1. — Cégbirt.: Ifj. Balkay István vegyeskereskedő, egri lakós. — (1924—43.) Barta Sándor. Gyöngyös. Egri kir. tvszk 1924. IX. 22. Cg 358/1924. 986/1. — Cégbirt.: Barta Sándor mező- és erdőgazdasági termény és takarmánykereskedő, gyöngyösi lakós. — (1924—43.) Bürger Vilmos kereskedelmi ügynöksége és bizományi üzlete. Hatvan. Egri kir. tvszk 1924. IX. 22. Cg 361/1924. 987/1. — Cégbirt.: Bürger Vimos bor, szesz, szeszesitalok közvetítése ós eladása, mindenféle kereskedelmi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék