Külgazdaság, 1985 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 1. szám

A tartcaiomból : У -.-Л «eV ff . I О Hí Ve. V/­-V о IFJ. ÍtfARTINKÖ KAROLY: A nyugat-európai autó­gyárak harca a fennmaradásért • BOTOS KATA­LIN: Az NSZK gazdasága — konszolidáció és élén­kítési kísérletek • LÄNYI PÉTER: A magyar kül­kereskedelem és a kelet—délkelet-ázsiai fejlődő or­szágok ф MARGITTAI PETER: A működőtőke nemzetközi mozgása — betársulások, fúziók, átvé­telek ф FÜLÖP GYÖRGYI: Arirányzatok a nemzet­közi árupiacokon ф VITA: ILYÉS MIHALYNÉ: A külkereskedelmi vállalatok versenye és az ipar ф SZEMLE: BALÁZS JUDIT: tlj szakasz a török gaz­daságpolitikában # ÜJ KÖNYVEK ф Orosz nyelvű tartalmi kivonat 0 Angol nyelvű tartalmi kivonat ф JOGI MELLEKLET: OSMAN PÉTER: Opciós megállapodások a technológiakereskedelemben XIII. évfoiyam 1985/1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék