Külgazdaság, 1998 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1998 / 1. szám

V i KÜLGAZDASÁG A tartalomból: KÖRKÉRDÉS az EU-csatlakozás előtti helyzetértéke­lésről -1. rész. Válaszolnak: Bácskai Tamás, Fertő Imre, Halpern László, Inotai András, Kis Zoltán, Dr. Kovács Árpád, Kovács Zoltán Ákos, Mohácsi Kálmán • ERDŐS TIBOR: Az infláció leszorításával elérhető haszon Ma­gyarországon • KŐHEGYI KÁLMÁN: Kisvállalkozá­sok a nagyvállalatok mellett a kilencvenes években • VITA: BALASSA ÁKOS: A magyar bankrendszer pri­vatizálásának néhány kérdéséről • TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ: Adózás - vállalkozás - gazdaság­politika • HALM TAMÁS - KÖRÖSI ISTVÁN: Euró­páról a katedrán (Rácz Margit) • JOGI MELLÉKLET: DR. PISKOLTI SÁNDOR: A felszámolási eljárások egyes jogalkalmazási-jogygakorlati problémái a Csőd­törvény legújabb módosítása előtt, és további problémái a módosítást követően - II. rész XLII. évfolyam 1998/1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék