Külgazdaság, 2006 (50. évfolyam, 1-12. szám)

2006 / 1. szám

A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirata A SZERKESZTŐBIZOTT SÁG TAGJA I: Antal László, Csaba László, Deák Jáno s , Dunai Imre, Erdély Zs. Gábor, Iványi György, Kertész Pál, Kopátsy Sándor, Köves András (elnök), Kulcsár Péter, Laki Mihály, Nagy András, Rába András, Schweitzer Iván (főszerkesztő), Surányi György, Széles Gábor, Tardos Márton, Tóth Tamás, Törzsök Éva, Vályi György, Vértes András. A SZERKESZTŐSÉG: Schweitzer Iván (főszerkesztő), Landau Edit (rovat­vezető), Rózsás Erika (szerkesztőségi titkár). KÜLSŐ MUNKATÁRSAK: Csaba László, dr. Juhász Jánosné (Jogi melléklet), Siklósi Ágnes (korrektor), Szamuely László, Vince Péter. A folyóirat példányonként megvásárolható: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Könyvesbolt: V. Nádor u. 9., Aula Könyvesbolt: IX. Közraktár u. 2/b, Osiris Könyvesbolt: V. Veres Pálné u. 4-6., és a szerkesztőségben: VIII. Csokonai u. 6. A Magyar Közgazdasági Társaság tagjai számára a szerkesztőség előfizetés esetén 33 százalék kedvezményt ad. A szerkesztőség címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 6. Telefon: 459-4269 és 459-4200/25-87 vagy 24-97 mellék. Levélcím: 1389 Budapest, Postafiók 133. E-mail cím: kulgazd@kopdat.hu a KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány, Külgazdaság honlapja: http://telnet.datanet.hu/~kopint/05.html A szerkesztésért felel: Schweitzer Iván. A szerkesztőség címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 6. Telefon: 459-4269, 459-4200/25-87 vagy 24-97 mellék. Levélcím: 1389 Budapest, Postafiók 133. E-mai! cím: kulgazd@kopdat.liu. Kiadja a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány. 1081 Budapest, Csokonai u. 6. Telefon: 303-9578. A kiadásért felel: Palócz Éva, a Kuratórium elnöke. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ (ÜLK). Előfizetés: Budapesten a Postaigazgatóság kerületi ügyfélszolgálati irodáinál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR) Budapest. VIII. Orczy tér 1. Levélcím: HELIR 1900. e-mail: hirlapclofizetes@posta.hu. Vidéken a postáknál és a kézbe­sítőknél. Külföldön terjeszti a Batthyány Kultúr-Press Kft. 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 201-8891, e-mail: batthyany@kultur-press.hu. Előfizetési díj 1 évre: 9000 Ft, félévre 4500 Ft, egyes szám ára 750 Ft. Megjelenik havonta. HU ISSN 0324-4202 Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó Készült az ETO-Print Nyomdaipari Kft.-ben Felelős vezető: Balogh Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék