Külkereskedelem, 1962 (6.évfolyam, 1-12. szám)

1962 / 1. szám

A MAGYAR KERESKEDELMI KAMARA FOIYÜI RAT A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG GERGELY MIKLÓS, GÖNCZÖL GYÖRGY, DR. GYÖNGYÖSSY ISTVÁN, HIDAS IST­VÁN, DR. RÉDEI JENŐ, RÉV LAJOS, SZŰCS LASZLÖ, DR. TALLÓS GYÖRGY, TALYIGAS FERENC, DR. VAJDA IMRE, JÖNAI ENDRE (főszerkesztő) MINKÓ FERENC (felelős szerkesztő) • SZERKESZTŐSÉG Budapest, V., Rosenberg házaspár utca 17. Telefon: 314—155*, 313—522 • TERJESZTI: a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj ne­gyedévre 12,— Ft. Csekkszámla szám: egyéni 61 280, közületi 61066 (vagy átutalás a M. N. B. 8. sz. folyószámlájára) • Egy szám ára: 4 Ft Az előfizetés díja: félévre 24,— Ft negyedévre 12,— Ft • Kl ADO': Magyar Kereskedelmi Kamara Sajtó- és Tájékoztatási Főosztálya F. k.; Jónai Endre Budapest, V. Rosenberg házaspár utca 17. Telefon: 314—155* 313—522 • 617333 2 — Zríriyi Nyomda, Budapest TARTALOMJEGYZÉK Dr. Vajda Imre: Az SZKP XXII. kongresszusa és a magyar külkereske­delem feladatai — — — — — — — — :— — — — — 1 Akar László: Néhány gondolat az 1962. évi külkereskedelmi munkához 3 QptbacLos István: Japán gazdasági helyzete és kereskedelmi kapcsola­taink — — — — — — — — — — — — — — — 5 Vári Vera: A műszerexport perspektívái — — — — — — — — 8 SZEMLE * 1 Lengyelország tengeri úton bonyolódó kereskedelme — — — — — j 10 Amíg egy magyar műszeripari találmányból exportcikk lesz (Jakabfi István) — — — — — — — — — — — — — — — 11 , Európai szabvány" a friss gyümölcs- és zöldségkereskedelemben (Pós­vári József) — — — — — — — — — — — — — — 13 Megalakult a Propaganda Szakbizottság — — — — — — — — 15 KÜLKERESKEDELMI HÍREK — — — — — — — — — —'16 I TAPASZTALATCSERE A tevékenységi kataszter gyakorlati bevezetése a külkereskedelmi vál­lalatoknál (Mikoss Ervin) — — — — — — — — — — 18 Hasznos tudnivalók a Távol-Keletre utazóknak (dr. Margittal István) 21 VITA Exportszállításunk ütemessége (dr. Kozmutza Pál) — •— — — — 23 Az exportcsomagolás problémái Budapesten — Hozzászólás (Horetzky Nándor) — — — — — — — — — — — — — — — 26 KRÖNIKA — — — — — — — — — — — — — — — zi FÓRUM A külkereskedelmi szakfordítások helyzetéről (dr. Dobossy Imre) — — 28 KÉPES KÜLKERESKEDELMI HÍRADÓ _.— — — — — -_ — 30 JÓGI KÉRDÉSEK A hitelügyletek biztosítékai (dr. György Ernő) — — —- — — — — 31 СОДЕРЖАНИЕ Д-Р И. Вайда: ХХП. съезд КПСС и задачи венгерской внешней торговли 1 Л. Акар: Несколько замечаний о работе внешней торговли в 1962 году 3 И. Сабадош: Экономическое положение Японии и японо —венгерские тор­говые связи — — — — — — — ~ —- •— —- — —- — 5 В. Вари: Перспективы прибороэкспорта — — — — —- — — — 8 ОБЗОР Торговля Польши по морскому пути — — — — — — •— — • •— 10 Пока изобретения приборной промышленности станут экспортными това­рами (И. Якабфи) — — — — — — — — — — — —• 11 «Европейский стандарт» в торговле свежими фруктами и овощами (Я. Пот­вари) — — — — — — — — •— — — — — — — 13 Создана Специальная Комиссия Пропаганды — — — — — — — 15 ИЗВЕСТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ — — — — — — — 16 ОБМЕН ОПЫТОМ Кадастр деятельности на практике в предприятиях внешнеторговых орга­низациях (Э. Микошш) • — — — — -- 1— — — • •— — '— 18 Полезные советы работникам внешней торговли езжающим на Дальний Восток (д-р И. Маогигтаи) — — ; — — — — _ — _ — 21 ПРЕНИЕ Ритмичность нашего экспортного транспорта (д-р П. Козмуиа) — — ; — 23 Проблемы упаковки экспортных товаров в Будапеште. — Выступление. (Хореики Н.) — — — — —- — — ~. —• — — 26 ХРОНИКА — — — — — — — __ _ - _ . — — 27 ФОРУМ О положении внешнеторговых спецпереводов (д-р И. Добоиши) — — 28 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ — — 30 ЮРИДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Гарантии кредитных сделок (Э. Дёрдь) — — — — — — -т 31

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék