Társulati Polgári Fiú és Leányiskola, Kunszentmárton, 1925

Я KUNSZENTMÁRTONI társulati polgári fiú- és LEANYIRKO! R értesítője AZ 1925-26. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE : GAÁL LAJOS POLG. ISK. IGAZGATÓ. KUNSZENTMÁRTON, 1926. NYOMATOTT BENKE és lakatos nyomdai intézetében

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék