Református Gimnázium, Kunszentmiklós, 1912

A KÜNSZENTMIKLOSI .........'лйччг-л., з* REF. GIMNÁZIUM értesítője az 1912—13-iK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: APOSTOL PÁL IGAZGATÓ. KUNSZENTMIKI.ÓS, Schwarcz Lipót motoriizemü könyvnyomdája és könyvkötészete 1913.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék