Kurír - reggeli kiadás, 1993. március (4. évfolyam, 59-88. szám)

1993-03-13 / 71. szám

1993. március 13. 20 Felnőttsarok ÉDUA KI VAN AZ éN SZEKRÉNYKÉMBEN? MÁRCIUS 18-19-21. SÁNDOR, JÓZSEF, BENEDEK FONTOS NÉV FELHÍVÁS Vegyen részt Ön is a pályá­zatunkon! Életkortól, munkakörtó'l és az ellenzéktől függetlenül bárki benyújthatja javaslatát arról, hogy legközelebb me­lyik intézménynek füg­gesszük fel az elnökét. A legfrappánsabb ötletek kita­lálói között értékes ajándé­kokat sorsolunk ki, sőt a fő­díjat elnyerő személyt - fel­téve, ha teljesen másirányú a végzettsége - kinevezzük a felfüggesztendő elnök helyé­re alelnöknek. A pályázatokat a Magyar Demokratikus Felfüggesztés­ügyi Bizottsághoz kérjük be­küldeni. SZOLGALTATAS Kerülje el a kínos helyzete­ket, hívja fel információs iro­dánkat! Csak egy telefon, és már meg is tudhatja, hogy az egyes orvosi ellátásokért mennyi az aznapi aktuális hálapénz összege. „Mindent a betegekért!” kft. SPORT HOME SHOPPING Rendeljen közvélemény-ku­tató szondát! A kis üvegcső használatá­val mindenki elvégezheti ott­hon a saját tesztelését. Példá­ul nézzen meg a televízióban egy „Közjáték” című műsort, majd fogja meg a szondát és fújjon bele eg}' olyan köze­peset. Ezután vegye elő a színskálát és a szonda elszí­neződésének mértékéből már le is olvashatja, hogy ez az öt perc önnek egyáltalán nem tetszett. KÖZLEMÉNY Ezúton szeretnék már előre tiltakozni az elkövetkezendő esetleges félreértések ellen. Ha legközelebb megint nyi­latkozni fogok valamelyik külföldi - mondjuk zágrábi - folyóirat számára, azt nem úgy fogom gondolni, ahogy majd az megjelenik az újság­ban. (Egy félreértett magyar úttörő.) ONTAINE Polgár Judit, hazánk leg­eredményesebb sakkozónője ismét kikapott. A sajnálatos eseményre tegnap este került sor, amikor a’7 előzőleg meg­beszélt 9 óra helyett csak fél 11-kor ért haza. ga 1 m a s hangya verejtékez­ve, remegő lábakkal görgette maga előtt az imént felfedezett kemény morzsáját, amikor meglátta az útszéli bokorban hűsölő tücsök komát.- Hát te miért nem dolgo­zol? - kérdezte lustálkodó szomszédjától, egy pillanatra megállva. - Ha nem gyűj- tessz... LANG ROBERT- Ugyan, hagyd ezt a régi mesét! - szakítot­ta félbe a tücsök. - Inkább társulj be hoz­zám, van egy remek ötletem...! És másnap reggel megnyílt egy új utazási iroda. A mező kis lakói sorban befizettek az ígé­retes külföldi nyaralá­sokra, és amíg a hangya a pénztárban szedte be a pénzt, a tücsök gyor­san végigjárta a kör­nyék Bankjait, hogy kölcsönöket vegyen fel az új vállalkozásra. Este elégedetten számolták össze a bevételt.- Na és most gyorsan felszívódunk!- szólt a tücsök, bezárták az irodát, kiakasztották az „Elnézést kérünk, csődbe mentünk!” táblát, és eltűntek a vidékről. Még ma is boldo­gan élnek, ha el nem fogyott a pénzük. BUDAi A jövő hét végén megeshet, hogy Nagy Sándor maszoszos, Torgyán József kisgazdos és Benedek István mukos egy közös ismerősüknél - mond­juk Antall Józsefnél - ünnepli névnapját. A há­rom közkedvelt név egyébként valaha egy sze­mélyt jelentett. A felvilágosodás idején egy ma­gyar kurtanemes, Tarpataki Sándorjózsefbenedek három fiára nem hagyobb mást, mint a kereszt­nevét, mert a birtokait és a vezetéknevét elkár­tyázta. A három gyerek közül a legidősebb örö­költe a Sándort, aki rögvest szakszervezetbe szer­vezte zselléreit, a kö­zépső fiú, József felpar­cellázta jobbágyait, a legkisebb fiú, Benedek pedig olyan tisztességes volt, hogy visszaadta az aranyketrecet. Híres Sándor, József, Bene­dekek: Antall József, a nagy taktikus, Torgyán József, a nagy hektikus, Nagy Sándor, a nagy praktikus, Petőfi Sán­dor, a nagy poétikus, Csoóri Sándor, a nagy elégikus, Lezsák Sán­dor, a nagy biblikus, és Benedek István, a nagy terápikus. Népszerű háziállataink I nmn i ■ fcüi Házasságstatisztika l. A Nemzetközi Házasságkutató Intézet egymillió nó's ma­gyar férfit kérdezett meg házasságkötésének körülményei­ről, házaséletének tapasztalatairól. Hosszú és kemény mun­kával dolgozták fel az értékes statisztikai adatokat, amelye­ket olvasóink elsőként tanulmányozhatnak. A válaszok me­goszlási százalékai sötét titkokról lebbentik fel a fátylat. Az adatokat kezeljük bizalmasan. 1 • Mikor érezte először, hogy meg kellene házasodnia? Fürdőkádban, a harmadszori sikertelen hátmosási kí­sérlet után. (35%) Amikor megjelent partnerem bátyja - nehézsúlyú bokszbajnok - és húgával kapcsolatos szándékaim komolysága felől érdeklődött. (30%) Petőfi Sándor „A szerelem sötét verem” verssorának olvasása közben. (30%) Három évvel ezelőtt, az első szabad választás után. (5%) Mi volt a házasságkötés közvetlen indítéka? Alkoholos befolyásoltság. (25%) Nem ízlett a vendéglői koszt. (25%) Szerettem volna megtudni, mi az igazi boldogság. (25%) , G. Maczó Ágnes parlamenti szűzbeszéde. (25%) Házassága alatt szerzett tapasztalatok birtokában hogyan értékeli az előző kérdésre adott válaszát ? Feleségem elzárja előlem az alkoholtartalmú italokat. (25%) Most már ízlene. (25%) Megtudtam, de már késő. (25%) Király B. Izabella szexisebb. (25%) KRENNER A PÉNZKÍMÉLŐ erszényes Verjük együtt! 2. i J Szavazó zongora v"*V Parlamenti képviselők részére a kottából történő szavazás otthoni gyakorlásához Kuvaiti emírzsömle Nagy nehezen friss zsömléhez ju­tunk. Hazacsenjük, felszeljük, majd földgázon pirítjuk. Ezután kővel megszórjuk, olajba áztatjuk. Az így kapott szeleteket fúróto­ronyra tűzve, aranypántos arab humusszal letakarva tálaljuk. Rántotta parasztosan Közepes tűzön zsírt forrósítunk, kolbászt, szalonnát szórunk be­le, idénytől függően zöldpapri­kát is adhatunk hozzá. Eközben fogyasztási kedvtől függően két- négy-hat tojást felverünk, ízlés szerint sózzuk, majd a kellően forró serpenyőben kisütjük. Tá­nyérra tesszük, majd „itt van, b...d meg” szavak kíséretében tálaljuk. ipssS Nem független szatirikus melléklap Megjelenik minden szombaton Harmadik évfolyam tizedik szám Felelős dájrektorok: Föld S. Péter & Krenner István Dájrektor: Majláth Mikes László Árteditor: Szikszay Júlia Photoshop: Detre Zaránd & Vér Attila Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1122 Budapest, Hajnóczy utca 7-9. Telefon: 202-5166 Az ELEFÁNT FOTÓK photoshoptrükkel készültek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék